Granne med en elefant

Mats Nyman

"Sverige är granne med en elefant. Elefanten sprutar vatten och det skvätter på oss". Så drastiskt uttryckte sig riksbankschefen Stefan Ingves på SNS-seminariet "Den penningpolitiska verktygslådan då styrräntan ligger nära sin nedre gräns" i morse. I grunden är det förstås positivt att ECB stimulerar, menade Inves. Det bidrar till högre tillväxt och inflation, vilket gynnar Sverige. Men det bidrar också till effekter som måste hanteras, inte minst att kronan stärks mot euron.På tre veckor har EUR/SEK-kursen gått från 9,60 till 9,20.

Handelsviktat har kronan stärkts ungefär tre procent under samma tid. Det vill säga den har gått i helt fel riktning, jämfört med vad Riksbanken ville när den sänkte reporäntan till -0,1 procent. En svag krona är en viktig del i Riksbankens politik för att få upp inflationen och inflationsförväntningarna. I en liten öppen ekonomi som den svenska är valutan viktigare för inflationen än den är t ex i USA och EMU.

Vad kan Riksbanken göra ytterligare? Den kan:

  • Sänka reporäntan och reporäntebanan
  • Utöka köpen av statsobligationer
  • Låna ut till företag, via bankerna

Ovanstående kan den göra snabbt och i stor skala. I andra hand kan Riksbanken också:

  • Göra valutainterventioner
  • Köpa andra värdepappper. Ingves nämnde till och med aktier på seminariet.

I samband med senaste reporäntebeslutet var Riksbanken tydlig med att den är beredd att vidta åtgärder mellan sina ordinarie möten. Om det skvätter mycket från ECB-elefanten de närmaste veckorna, var beredd på snabba - och kanske drastiska - åtgärder från vår svenska riksbanksmus.

Du kan läsa mer om Stefan Ingves presentation här.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet