Hunden som inte skällde

Vart är inflationen på väg?
  • 25% Mycket högre
  • 63% Ungefär oförändrad
  • 12% Mycket lägre
Röstningen avslutad (231 röster)
Mats Nyman

Varför är det inte deflation i stora delar av Europa, när arbetslösheten är så hög? Varför är det inte hyperinflation i USA, som har en hyperexpansiv penningpolitik? Varför är inflationen så stabil, helt enkelt? Det är ämnet för en ny studie från Internationella Valutafonden, IMF. Svaret i korthet är att inflationen blivit mindre känslig för resursutnyttjandet och att inflationsförväntningarna har blivit mer stabila.

Hade inflationen i USA reagerat lika mycket på arbetslösheten som den gjorde på 1970-talet hade USA nu haft deflation på 3 procent. Istället har inflationen legat stabilt runt 2 procent de senaste åren.

En gynnsam effekt av stabila inflationsförväntningar är att det blir lättare för centralbankerna att stimulera ekonomin. Hade Federal Reserve sänkt räntan till nära noll på 1970-talet, och samtidigt expanderat balansräkningen kraftigt, hade inflationsförväntningarna exploderat. Nu hände ingenting, annat än att räntorna gick ner. Eftersom inflationsförväntningarna var stabila sjönk realräntorna, och ekonomin stimulerades. Hade realräntorna stigit istället, hade USA:s problem idag varit mycket större.

Förtroende för centralbankerna är alltså en nyckelfaktor för att kunna stimulera ekonomin. Sjunker förtroendet för centralbankerna blir inflationsförväntningarna instabila och vad som helst kan hända.

Vilken är då hunden? I en av Sherlock Holmes mest kända mysterier var lösningen en hund som inte skällde. Om inflationshunden inte skäller nu, tvärtom vad många väntat sig, beror det på att hunden fått en munkorg eller att den sover?

Vad tror du, går vi mot mycket högre inflation, mycket lägre, eller ungefär oförändrad?

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet