Hur intressanta är småbolag?

Mats Nyman

De senaste åren har svenska och nordiska småbolag utvecklats starkt. I år har utvecklingen varit lite mer blandad. Men vad kan man säga om utvecklingen på längre sikt? Här kommer årets adventsnöt nummer 2 om mysterier på marknaderna.

Enligt nobelpristagarna Eugene Fama och Kenneth Frenchs klassiska faktormodell är företags storlek en av tre faktorer som kan förklara hur en portfölj av bolag utvecklas. Enligt modellen tenderar aktier i mindre bolag att över tiden utvecklas starkare än aktier i större bolag, och aktier i lågt värderade bolag tenderar att utvecklas starkare än aktier i högt värderade företag.

Efter det att Fama och French skapade modellen på 1980-talet har småbolagsfaktorn haft en blandad framgång. Småbolagens överavkastning har mer eller mindre försvunnit i USA (se diagrammet); den verkar mest finnas bland de allra minsta (microcap) företagen; avkastningen verkar komma mest i januari (!); är svår att hitta i andra länder; och verkar hursomhelst mest bero på att mindre bolag har sämre likviditet. Dessutom tenderar mindre bolag att svänga mer, så den riskjusterade avkastningen är inte lika övertygande.

Men en ny intressant studie av Cliff Asness på den amerikanska kapitalförvaltaren AQR, tillsammans med ett antal kollegor, visar att om man ”städar” småbolagsindex för skräpbolag har de mindre bolagen faktiskt en god och stabil överavkastning. Tar man bort de bolag som har sämst lönsamhet och vinsttillväxt, högst risk och lägst utbetalningsandel, visar det sig att mindre bolag går klart bättre än större bolag, konsistent över tiden och över olika marknader. Effekten är i genomsnitt drygt 5 procent per år på den amerikanska marknaden.

Varför är det då så intressant vad några amerikanska akademiker skriver? Jo, det bidrar till att förklara både varför svenska och nordiska småbolag gått bättre än större bolag, och att förklara varför våra småbolagsfonder gått så mycket bättre än sina jämförelseindex – även efter kostnader. Förvaltare som är duktiga på att hitta kvalitet och gallra bort dåliga bolag kan göra en bra avkastning ännu bättre.

Under 2017 har stora och mindre bolag omväxlande tagit täten på aktiemarknaden. De senaste månaderna har större bolag gått något bättre.

Tar vi ett längre perspektiv har svenska och nordiska småbolag gått fantastiskt bra. Sedan 2001 har svenska småbolag gått 2,6 gånger bättre än större bolag. Men trots de senaste årens rally har värderingen inte dragit ifrån, eftersom vinsterna ökat i ungefär samma takt.

Småbolag har gått bra, och har högre risk än stora bolag. Men för den som själv kan städa bort skräpet, eller tar hjälp av en bra förvaltare, är aktier i mindre bolag fortfarande intressanta.

 

Källa: Cliff Asness m fl: Size Matters, if You Control Your Junk. Finns på SSRN och publiceras snart i Journal of Financial Economics.

Adventsnöt nr 1: Varför är det så svårt att förutspå när börsen vänder?

Kommentarer (1)

Stängt för kommentarer för tillfället.

  • psykologiska och politiska händelser är oförutsägningsbara

Läs fler inlägg på Börsflödet