Hur länge kan börsuppgången fortsätta?

Hur länge kan börsuppgången fortsätta?
  • 28% Max ett år
  • 43% Ett till två år
  • 14% Två till tre år
  • 15% Hur länge som helst
Röstningen avslutad (128 röster)
Mats Nyman

Den nuvarande börsuppgången har snart 5½ år på nacken. Föregående börsuppgång, den som började hösten 2002, varade 5 år innan den globala finanskrisen tog över. Det är inte konstigt att många börjar oroa sig över hur länge börsuppgången kan fortsätta.

Den långa börsuppgången avspeglar en lång konjunkturåterhämtning. Gavyn Davies som bloggar i Financial Times visade i ett inlägg nyligen att en genomsnittlig amerikansk konjunkturåterhämtning under de senaste 30 åren varat nästan 8 år. Den pågående återhämtningen har ”bara” pågått i 5 år. Alltså återstår 3 år om den ska fortgå lika länge som föregångarna. Det kan jämföras med perioden 1945-85, då en återhämtning i genomsnitt bara varade 3 år. Och före andra världskriget endast 2 år.

Börsuppgången karakteriseras inte enbart av att den redan är ganska lång. Den har också varit lugn, det vill säga svängningarna har varit små. Det avspeglar utvecklingen i den globala ekonomin. Efter extremt kraftiga rörelser i tillväxt och inflation under 2008-2009 har svängningarna åter blivit lika små som de var före finanskrisen. Den återhämtning vi är inne i är inte speciellt stark, något som är det vanliga utfallet efter en djup finanskris (se till exempel Reinhart / Rogoffs ”Annorlunda nu: åtta sekel av finansiell dårskap). Men den har samtidigt varit osedvanligt stabil och lugn.

De små svängningarna i ekonomin bidrar till att sänka avkastningskravet, och därmed höja priset, på riskfyllda tillgångar. De låga räntorna får samma effekt. Därför är höga aktiekurser fundamentalt motiverade, så länge som de låga räntorna och den stabila ekonomin består. De stigande tillgångspriserna gör i sin tur att både viljan och förmågan att ta risk ökar, vilket förstärker uppgången.

Som aktieplacerare måste man bestämma sig om man ska köpa aktier när de är billiga och sälja dem när de blir normalt värderade, eller om man ska behålla dem hela vägen upp till toppen och sedan försöka kliva av före alla andra. Har man det första perspektivet har vi nog redan passerat bäst före-datum. Men om ambitionen är att fullfölja hela resan, att tro på börsen trots att den börjar bli dyr, är det för tidigt att stiga av. Låg inflation och stabil tillväxt talar för att börsuppgången kan fortsätta ett bra tag till.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet