Hur man löser en bankkris på 15 minuter

Mats Nyman

15 minuter var vad riksbankschefen Stefan Ingves hade på sig vid ett seminarium idag för att förklara hur man räddar banker. Det gjorde han med den äran, med god pedagogik och med många skämt. Se gärna hans presentation med hjälp av länken nedan.

Lika kort tid hade Axel Hagberg, ekonomie doktor, för att berätta om bankkrisernas historia i Sverige. För även om 1990-talskrisen är den enda som folk nu kommer ihåg, så hade vi minst lika allvarliga kriser 1879 och 1922.

På 1870-talet tredubblades järnvägsnätet i Sverige under stort jubel, men det slutade med inställda betalningar på järnvägsobligationer och allmän bankkris. Räddningen blev den statliga Järnvägshypoteksfonden.

På motsvarande sätt slutade högkonjunkturen efter första världskriget med att alla så kallade emissionsbolag (den tidens finansbolag) gick i konkurs, vilket drog med sig bankerna. Räddningen denna gången blev den så kallade Kreditkassan. Ironiskt nog blev Kreditkassan senare Kreditbanken, som blev PK-banken, som blev Nordbanken, som räddades av staten på 1990-talet och sedermera blev Nordea. Som fick pengar igen från staten 2009.

Titta gärna på presentationerna! Det finns även en länk till www.fickformat.se där man kan köpa Axel Hagbergs bok ”Bankkrishantering” och annan forskning i fickformat. 

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet