Hur påverkar handelskonflikter börsen?

Mats Nyman

Finansmarknaderna följer noga utspelen från USA och deras handelspartners, inte minst Kina och Europa. Men om vi lyfter blicken ser vi att tillväxten i ekonomin och företagens vinster på lite sikt är viktigare för marknaderna än Trumps twittrande.

Effekterna på finansmarknaderna av handelskonflikten har hittills styrts av de dagliga utspelen. Men på längre sikt är Trumps twittrande mindre viktigt, det avgörande för marknaderna är hur den ekonomiska tillväxten och företagens vinster påverkas. De ständigt nya utspelen från USA avspeglar i bästa fall president Trumps förhandlingsstrategi, det han kallar ”the art of the deal”. Trump är van att gå ut hårt för att skrämma motståndaren för att få till en bättre uppgörelse. Med denna metod fick han nyligen fram ett nytt frihandelsavtal med Sydkorea, som var mer fördelaktigt för USA. Kanske blir även ett nytt NAFTA-avtal till nackdel för Mexiko och Kanada.

Men att förhandla med Kina är en helt annan sak. Kina sitter med starka kort på flera områden, som i relationerna med Nordkorea. Samtidigt har Kina tidigare visat stor pragmatism. Landets tidigare rekordstora överskott mot omvärlden har minskat, Kina har försvarat sin valuta och skyddet av immateriella rättigheter är mycket starkare än tidigare, allt sådant som USA tidigare haft synpunkter på. Mycket är fråga om prestige. En hel del av det som USA nu vill ändra på ligger också i Kinas intresse, till exempel att minska överproduktionen av basmetaller, minska subventionerna till statliga företag och att underlätta för utländska företag att investera i Kina. Men Kina vill inte att det ska se ut som att man böjer sig för USA så frågan är vad Trump kan erbjuda Kina.

Oavsett hur dagens handelskonflikt slutar kommer effekterna på handeln bara att utgöra en liten del av konsekvenserna. Handel över gränser hittar ofta nya vägar. Om USA slutar importera kinesiskt stål kan Kanada importera samma stål från Kina och sedan sälja sitt eget överskott till USA. Generellt blir konsekvenserna av handelshinder ofta helt andra än de avsedda. Läs mer nedan om hur tre historiska handelskonflikter haft oanade ekonomiska konsekvenser. En ofta underskattad effekt av handelskonflikter kommer via investeringarna. Redan nu ser vi hur investeringarna mellan USA och Kina fallit kraftigt, vilket påverkar både tillväxten och kunskapsöverföringen negativt.

Artikeln är hämtad ut Fokus Placeringar. Läs hela tidningen här

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet