Kan man skydda sig mot stigande räntor?

Mats Nyman

I ett uppmärksammat nyhetsbrev (se länk nedan) skrev Bill Gross, chef för världens största obligationsförvaltare PIMCO, nyligen hur man kan undvika att förlora pengar på obligationsmarknaden när räntorna är på väg upp.

Bill Gross gjorde en lista på fem faktorer (så kallade riskpremier) som skapar avkastning i en obligationsportfölj eller obligationsfond:

1. Löptidsrisk -- längre löptid ger normalt högre ränta

2. Kreditrisk -- högre kreditrisk ger högre ränta

3. Volatilitet -- en del obligationer betalar extra för att låntagaren har rätt att lösa in lånet i förtid, alternativt inte lösa lånet på den ordinarie slutdagen

4. Kurvrisk -- ibland kan det löna sig att köpa medellånga obligationer istället för en mix av långa och korta obligationer

5. Valutarisk -- kan skapa extra avkastning

De flesta obligationsplacerare lägger mest vikt vid den första punkten. En obligation med längre löptid har normalt högre ränta, men förlorar också mer i värde om marknadsräntorna stiger. Genom att ha kort löptid i portföljen kan man undvika att förlora pengar när marknadsräntorna stiger.

Gross poäng är att det finns fyra faktorer ytterligare som man kan arbeta med för att höja avkastningen om man är rädd för stigande räntor. Dessa fyra riskpremier är förstås inte riskfria de heller. Om tillväxten blir väldigt svag, eller väldigt stark, kommer de förmodligen att bidra till negativ avkastning de också. Men i en mer normal marknad, som vi sett de senaste åren, kan de bidra till en hygglig avkastning i en ränteportfölj även om räntorna på stats- och bostadsobligationer är låga.

Till Gross lista skulle jag även lägga till likviditetsrisk, det vill säga att vissa obligationer kan vara svåra att sälja om marknaden är orolig. Även detta ger normalt en lite högre ränta.

Exempel på placeringar som utnyttjar dessa andra faktorer för att ge lite högre avkastning är Handelsbankens Företagsobligationsfond och våra Kreditcertifikat. Läs mer på www.handelsbanken.se/fonder respektive www.handelsbanken.se/certifikat.

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet