Kinas digitala potential

Mats Nyman

Förra veckan publicerade McKinsey Global Institute en intressant rapport om den stora IT-potentialen i kinesiska företag. Kina har stora kända internetföretag som Alibaba (snart kanske världens största börsintroduktion), Tencent och JD. Men många andra företag ligger långt efter västvärlden. Vart femte kinesiskt företag utnyttjar till exempel molntjänster, jämfört med tre av fem företag i USA.

Det här gäller både stora och små företag. De stora företagen har många byråkrater, utsätts för politisk påverkan och får direkta eller indirekta subventioner. Därför är de ofta inte så effektiva som de skulle kunna vara.

Mindre kinesiska företag är ofta inte alls uppkopplade, vilket är en orsak till att de har betydligt lägre produktivitet än större företag.

Många ekonomer har en negativ syn på Kina eftersom den tidigare stora arbetskraftsreserven börjar ta slut. Det stämmer. Men de som jobbar kan bli mycket mer produktiva, vilket kompenserar för de stigande lönekostnaderna. Inte minst kan tjänstesektorn bli mer produktiv, i takt mer att en ökad pristransparens och nya affärsmodeller driver fram mer effektiva företag. Även finanssektorn förändras, vilket gör det lättare för mindre företag att få tag på kapital, något som hittills varit svårt.

En IT-driven produktivitetsökning kan fylla en stor del av det gap som uppstår när investeringarna inte längre ökar lika snabbt. Därmed kan Kina fortsätta att växa, på ett mer uthålligt sätt än tidigare.

Läs McKinseys rapport här. Du kan också läsa om den i The Economist.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet