Kinesiska draken inte så farlig

Mats Nyman

De flesta makroekonomers och strategers lista över riskfaktorer toppas av ”Hårdlandning i Kina”. Många ser idag Kina som en större risk för världsekonomin än till exempel euro-krisen eller geopolitiska spänningar. Kina har gett ett fantastiskt bidrag till den globala tillväxten på senare år. Men tillväxten har varit driven av en snabb kredittillväxt som resulterat i en obalanserad ekonomi med överskott på fastigheter och produktionskapacitet. Många har förutspått en krasch i Kina, men än så länge har den inte inträffat. Med hjälp av olika riktade åtgärder har myndigheterna lyckats hålla tillväxten på en hög nivå.

Men vad händer om myndigheterna tappar greppet? Det är inte Handelsbankens prognos, tvärtom. Men man bör ändå veta hur stora effekterna på resten av världen kan bli. Det amerikanska index- och analysföretaget MSCI publicerade nyligen en analys som försöker mäta just detta.

De kommer, lite oväntat, fram till att effekterna av en hårdlandning i Kina blir relativt begränsade:

  • Den första förklaringen är att kinesiska aktiers andel av den globala aktiemarknaden bara är 5 procent.
  • Den andra förklaringen är att ett fall i Kinas BNP-tillväxt med 5 procent (till exempel från 7 procent till 2 procent) ”bara” skulle sänka den globala BNP-tillväxten med 1 procent. Som en jämförelse föll den globala tillväxttakten med hela 6 procentenheter under finanskrisen 2008-2009.
  • Den tredje förklaringen är att Kinas aktiemarknad är relativt lågt korrelerad med den globala aktiemarknaden i övrigt. Det innebär att den tenderar att gå sina egna vägar – precis som den gjort under senare år, när globala aktier gått upp men kinesiska aktier stått stilla. Motsatsen kan förstås också hända, att kinesiska aktier faller utan att det påverkar den globala aktiemarknaden.

MSCI:s slutsats är att en hårdlandning i Kina, som sänker BNP-tillväxten med 5 procent, ”bara” skulle sänka den globala aktiemarknadens avkastning med 2,4 procent på tre års sikt.

Analysen ovan bygger på en modell, som förstås kan visa sig vara fel. Men faktum är att den låga värderingen av Kinas aktiemarknad redan avspeglar risken för en hårdlandning. Kinas aktiemarknad värderas idag till 9,9 gånger vinsten, vilket kan jämföras med 17,4 gånger vinsten för världsindex. Dvs kineiska aktier handlas till drygt 40 procents rabatt jämfört med globala. Detta är ett av skälen till att vi har Handelsbankens Asienfond som ett av våra placeringtips.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet