Kommer långa räntor att fortsätta stiga?

Vad tror du om långräntorna?
  • 40% De kommer att fortsätta stiga
  • 25% Ungefär oförändrade
  • 33% De kommer att falla tillbaka igen
  • 2% Ingen aning
Röstningen avslutad (143 röster)
Mats Nyman

Den senaste tiden har globala långräntor stigit kraftigt. Därmed faller priserna på långa obligationer. Faktum är att globala statsobligationer hade sin tredje svagaste månad under de senaste 20 åren i maj. Högavkastande tillgångar som tillväxtmarknadsobligationer, företagsobligationer och högutdelande aktier har också påverkats negativt.

Bakgrunden är att marknaden börjar prisa in början till slutet för USA:s extremt lätta penningpolitik. Det är ingen som tror att Federal Reserve kommer att höja styrräntan inom kort. Snarare handlar det om att Fed kommer att köpa mindre obligationer än tidigare, vilket riskerar att driva upp de långa räntorna.

Är det troligt att långa räntor fortsätter att stiga kraftigt? Jag tror inte det, av flera skäl:

  1. Globala centralbanker fortsätter att (tillsammans) köpa obligationer i ungefär samma takt som tidigare. Även om USA bromsar in trycker Japan på gasen.
  2. Inflationstrycket är fortfarande lågt i västvärlden. Den senaste tiden har inflationen fallit. Löneökningarna är låga och arbetslösheten är fortfarande relativt hög.
  3. Inflationsförväntningarna är stabila och låga.
  4. Västvärldens ekonomier behöver fortfarande låga räntor. Även om USA:s ekonomi just nu ser starkare ut, är den beroende av låga räntor för att återhämtningen ska fortsätta.
  5. Svenska långräntor är i stor utsträckning kopplade till europeiska långräntor, och dessa hålls nere av problemen i Sydeuropa och fortsatt låga styrräntor från ECB under lång tid framöver.

Det mesta tyder på att Federal Reserve fortfarande är ”före kurvan”, inte efter den. Därmed är risken för en okontrollerad uppgång i långräntorna begränsad. Däremot kan det säkert bli lite stökigt framöver.

Vad tror du om de långa räntorna? Läs gärna mer i länkarna nedan och rösta här bredvid.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet