Låga räntor förlänger uppgången

Mats Nyman

Det är nu lite drygt fem år sedan den globala konjunkturen började återhämta sig efter finanskrisen 2008-2009. Men inflationen är fortfarande låg, och räntorna likaså. Detta har stor betydelse för finansmarknaderna framöver.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve börjar så smått förbereda för räntehöjningar. Men den låga inflationen och höga skuldsättningen i USA gör att det är tveksamt om räntorna når upp till nivåerna före finanskrisen innan de vänder ner igen. Och Eurozonens utmaningar gör att räntehöjningar ligger väldigt långt bort i tiden. I tillväxtmarknaderna verkar inflationen nu vara på väg ner, vilket banar väg för lägre räntor framöver.

Låga inflation och låga räntor bidrar till att den globala ekonomiska återhämtningen förlängs in i 2016, menar Jan Häggström i Handelsbankens nya konjunkturprognos. Låga räntor, låg inflation och låg volatilitet är också gynnsamt för aktiemarknadens värdering. Därmed kan börsuppgången fortsätta, som jag argumenterat för i ett tidigare inlägg på börsrumsbloggen.

Alla uppgångar tar förstås slut någon gång. Den historiska erfarenheten (väl dokumenterad av till exempel Reinhart och Rogoffs Annorlunda nu: åtta sekel av finansiell dårskap) är att konjunkturuppgångar efter finanskriser är svagare, men också betydligt längre, än vanliga uppgångar. Återhämtningen efter USA:s finanskris runt 1990 varade till exempel hela 10 år. Skulle det mönstret upprepas är vi bara halvvägs denna gång.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet