Varför är det så svårt att förutspå när börsen vänder?

Mats Nyman

I somras skrev jag en följetong om mysterier på marknaderna. Nu kommer fortsättningen: Årets adventsnötter. Här kommer nöt nr 1.

Det går nästan inte en dag utan att en kund eller kollega undrar om det inte är dags för börsen att vända ner. En person är oroad över börsens värdering. En annan över utvecklingen i Kina. En tredje över den snabba uppgången i FAANG-aktierna (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, och Alphabet (Googles holdingbolag). Och den sista tiden har man tagit den explosiva uppgången i Bitcoin till intäkt för att det är något ruttet med finansmarknaderna, börsen bara måste gå ner!

Den senaste tiden har jag läst ett antal vetenskapliga papper på området, och beskedet är tydligt: Sanningen är att det inte finns något säkert sätt att förutspå vändningar på börsen (hade det funnits, hade vi alla varit jätterika). En mycket kraftig uppgång på börsen ett år följs dubbelt så ofta av att börsen stiger kraftigt även året därefter, än av att den faller tillbaka till ursprungsnivån. Men i de allra flesta fall blir de efterföljande börsåren mer ”normala”; börsen stiger eller faller, men inte så kraftigt (Goetzmann).

Marknadsutveckling före och efter börsuppgång

Källa: Goetzmann

Så en kraftig uppgång på börsen är inte i sig ett bra argument för att börsen ska ner igen. Däremot ökar risken för att börsen ska falla – men risken är fortfarande låg. Dessutom ökar faktiskt chansen för att börsen ska stiga ytterligare efter en kraftig börsuppgång. Det är långtifrån alla bubblor som spricker.

Kan man då förutspå börsnedgångar med hjälp av andra variabler? En annan studie, gjord på olika sektorer snarare än börser, visar även den att det är svårt att förutspå nedgångar men att det går att göra prognoser om risken för att marknaden går ner. Faktorer som volatilitet, värdering, nyemissioner och accelerationen i marknaden påverkar alla sannolikheten för att en sektor kraschar. Börsomsättning och företagens försäljningstillväxt spelar mindre roll. Men timing är fortfarande väldigt svårt – för när väl alla indikatorer pekar på att det borde gå ner, fortsätter marknaden ofta att stiga – i genomsnitt 4-6 månader ytterligare, ibland ännu längre (Greenwood m fl).

Kan man då förutspå framtida börsavkastning, på längre sikt? Inte ens det verkar vara så lätt. Det finns många studier som tittar på Shiller (konjunkturrensat) P/E-tal för börsen, och det verkar kunna ge en viss vägledning – om man är villig att vänta 10 år på att få rätt. Shiller P/E slår vanligt P/E, Fed-modellen (E/P – obligationsräntan), direktavkastning med flera modeller. Men mer än hälften av osäkerheten om den framtida avkastningen går fortfarande inte att förklara. Och vill man veta vilken avkastning börsen ska ge nästa år är det ännu svårare, då hjälper i princip ingen värderingsmodell (Davis m fl).

Faktum är att i praktiken är det ännu svårare att förutspå börsen än vad studierna ovan indikerar. Alla dessa rapporter är ju gjorda med facit i hand – man har testat olika teorier när man har all data, i efterhand. Så är det inte i verkligheten. En annan, omtalad, studie visar till exempel att Shiller P/E inte alls har fungerat de senaste 60 åren eftersom den genomsnittliga värderingen stigit trendmässigt. Shiller P/E för S&P 500 var 13,5 under 1900-talets första halva och 17,0 under andra halvan. Under 2000-talet har Shiller P/E i snitt varit 25,6. Hade man stått utanför börsen de sista 60 åren, med argumentet att värderingen varit högre än den var tidigare, hade man inte fått någon vidare avkastning (Asness m fl).

Nobelpristagaren Robert Shiller blev berömd för att han förutspådde börsnedgången år 2000. Men faktum är att han varnade för en nedgång redan 1996. Mellan 1996 och 2000 fördubblades börsen. Därefter föll den kraftigt. Men på botten 2003 var den fortfarande 15 procent ovanför nivån 1996! Shiller är också berömd för att förutspått USA:s fastighetskrasch. Men nedgången från det att han först varnade för fallande huspriser var inte ens 7 procent, över en nioårsperiod (Fama).

Så vad är slutsatsen? Riskerna stiger med stigande börser, och den förväntade avkastningen faller. Håll utkik efter tecken på stigande volatilitet, nyemissioner och värdering, samt accelererande marknader. Och slappna av, och ha en riktigt god första advent!

 

Källor:

Asness, Ilmanen och Maloney: Market Timing Is Back in the Hunt for Investors. Institutional Investor 2015.

Davis, Aliaga-Diaz och Thomas: Forecasting stock returns: What signals matter, and what do they say now? Vanguard 2012.

Eugene Fama: Two Pillars of Asset Pricing. Nobelprisföreläsning 2013.

Goetzmann: Bubble Investing: Learning from History. Yale 2016.

Greenwood, Schleifer och You: Bubbles for Fama. Harvard 2016.

Sommarens Mysterier på marknaderna.

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet