Tre viktiga nyheter

Mats Nyman

Tre viktiga saker har hänt på marknaderna den senaste månaden: Ny finansiell oro i Kina, ännu lägre oljepriser, och Riksbanken har hotat intervenera i valutamarknaden för att hålla kronan svag. I en intervju i EFN-programmet "Din Ekonomi" diskuterar jag hur Kina, oljan och kronan påverkar ditt sparande. Nedgången i oljepriserna kommer upp kortfattat i intervjun. Den kan vara negativ för aktiemarknaden på kort sikt, men på lite längre sikt gynnar den definitivt tillväxten och konsumtion i de allra flesta länder. Därför är lägre oljepriser något positivt, även om det skapar oro på kort sikt. Se intervjun genom att klicka på länken nedan!

Kommentarer (2)

  • Kan det vara så att måttliga oljeprisnedgångr är positiva för konsumtionen, medan drastiska och monumentala nedgångar är negativa då producenterna inte har möjlighet att möta nedgångarna med ökad produktivitet och den långsiktiga effekten istället blir mer påverkad av konkurser bland producenter ochdärmed högre arbetslöshet?

  • Hej Fredrik! Jag skulle säga att den viktigaste skiljelinjen är om prisfallet beror på svag efterfrågan (dålig nyhet) eller stark produktion (i grunden bra nyhet). Men även i det senare fallet är de negativa effekterna av prisfallet koncentrerade till ett fåtal länder, företag och sektorer medan de positiva effekterna är mycket mer diffusa. Dessutom inträder en kapitaliseringseffekt hos producenterna, i så motto att ett kraftigt fall i oljepriserna leder till en nedrevidering av investeringsplanerna. Den positiva effekten i form av några dollar billigare besök på bensinmacken tar längre tid att slå igenom på konsumenternas beteende. Mats

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet