Nytt certifikat – Nordiska högutdelande och stabila aktier

Mats Nyman

Den 12 februari börsnoterade Handelsbanken Tracker-certifikatet Nordic High Dividend Low Volatility, som placerar i aktier med höga utdelningar och små kursrörelser (låg volatilitet). Aktiestrategier med låg volatilitet och hög utdelning har under lång tid uppvisat en aktieliknande utveckling, men ofta med lägre risk och högre avkastning än den underliggande aktiemarknaden.

Sedan starten november 2001 har Nordic High Dividend Low Volatility Index uppvisat en betydligt högre avkastning än den nordiska aktiemarknaden, i genomsnitt 13,5 procent per år jämfört 6,9 procent per år för underliggande marknad. Avkastningen har alltså varit drygt 6 procentenheter bättre per år. Samtidigt har risken mätt som volatilitet varit lägre, 15,3 procent per jämfört med 20,5 procent för den underliggande marknaden. Den största nedgången har också varit mindre, -47,2 procent jämfört med -55,6 procent.

Den största skillnaden är dock att den längsta nedgången för Nordic High Dividend Low Volatility Index var 3,4 år, jämfört med 6,2 år för underliggande marknad. Strategin tenderar alltså att återhämta sig betydligt snabbare än aktiemarknaden i stort.

Den senaste tidens finansiella forskning har försökt förklara varför aktier med låg volatilitet ger högre avkastning än aktier med hög volatilitet, när det den traditionell finansiell teori borde vara tvärtom. En förklaring som getts är att placerare som är begränsade till sina placeringsmandat, till exempel aktiefondsförvaltare, föredrar aktier med stora rörelser för att på så vis kunna slå sitt jämförelseindex. Effekten blir att lågriskaktier blir oälskade och därför billigare.

En annan förklaring kan vara att många småsparare föredrar aktier med synbar stor potential, så kallade lotteriaktier, och bortser från tråkiga aktier med till synes låg potential vilka därför blir billiga. Eftersom dessa effekter förmodligen är bestående, bör förhållandet att lågvolatila aktier ger högre avkastning kunna fortsätta. 

Strategin Nordic High Dividend Low Volatility passar placerare som vill ha en aktieliknande tillgång med möjlighet till lägre risk, högre avkastning och kortare återhämtningstider än traditionella aktieplaceringar. Placerare bör vara medvetna om att strategin normalt faller mindre än marknaden vid snabba nedgångar, men att den tenderar att släpa efter marknaden vid snabba uppgångar.

Läs mer om certifikatet Nordic High Dividend Low Volatility här. Läs om indexet här. Läs vårt föregående inlägg om Handelsbankens Smart Beta-certifikat här.

Du kan läsa mer om alla våra Trackers-certifikat på Handelsbankens Börsrum.

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet