Nytt certifikat: Nordiska aktier med momentum

Mats Nyman

Momentumstrategier – att placera i de aktier som har starkast trend – har historiskt uppvisat hög avkastning. Momentum har identifierats som en framgångsrik investeringsstrategi i mer än 200 år. Men momentum har också betydande risker. Momentumstrategier uppvisar typiskt sett stora nedgångar när marknaden vänder ner. Dessutom tenderar de att halka efter när marknaden vänder upp efter en stor nedgång. Men under de långa perioder när marknaden trendar uppåt, utvecklas momentumstrategier normalt ännu starkare än den underliggande marknaden.

Den 12 februari börsnoterade Handelsbanken Tracker-certifikatet Nordic Momentum. Det är kopplat till Handelsbanken Nordic Momentum Index som uppvisar en årlig avkastning sedan starten november 2001 – 13,4 procent per år* – som är nästan dubbelt så hög som den underliggande nordiska marknaden (6,9 procent per år). Eftersom volatiliteten samtidigt varit något lägre uppvisar momentumstrategin en riskjusterad avkastning som är mer än dubbelt så hög som den nordiska aktiemarknaden.

Tracker-certifikatet Nordic Momentum ger en bred exponering mot de nordiska aktier som har högst riskjusterat momentum. Strategin består av sex delportföljer. Två gånger i månaden sker en omviktning av indexet till de 10 aktier som haft högst riskjusterad avkastning de tre senaste månaderna. Dessa behålls sedan tre månader. Vanligtvis placerar certifikatet i 25 - 45 olika aktier.

Certifikatet Nordic Momentum passar placerare som är beredda att ta en aktiemarknadsliknande risk, och att kortsiktigt hamna på efterkälken när det vänder upp, för att få en högre förväntad avkastning på lång sikt. Nordic Momentum kan också passa aktiva placerare som systematiskt går in i och ur strategin beroende på marknadens underliggande trend.

Läs mer om vårt nya Nordic Momentum-certifikat här. Läs om indexet här. Läs vårt tidigare inlägg om Handelsbankens Smart Beta-certifikat här. Fler inlägg om de andra strategierna kommer de närmaste dagarna.

Du kan läsa mer om våra Trackers-certifikat på Handelsbankens Börsrum.

* Alla nyckeltal är beräknade till och med 2018-12-31. Index för underliggande marknad är Vinx Benchmark Gross Index SEK.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet