Riksbanken sparkar iväg bollen

Mats Nyman

Igår lyssnade jag på förste vice riksbankschefen Kerstin av Jochnick som höll ett anförande på Sveriges Finansanalytikers Förening. Rubriken på talet var "Låg inflation och hög skuldsättning – expansiv penningpolitik ställer krav på andra politikområden". Budskapet var tydligt.

Riksbanken tycker att den har tagit sin del av ansvaret för svensk ekonomi. Med hjälp av halvprocentssänkningen av reporäntan i juli ska inflationen ta fart igen. Snart når vi målet på 2 procent, om Riksbankens modeller fungerar och om inget oförutsett inträffar.

Med det nya ramverk med ett Finansiellt Stabilitetsråd som nu kommit är det inte Riksbankens ansvar att dämpa hushållens skuldsättningen, menade af Jochnick. Nu är bollen hos Finansdepartementet, Finansinspektionen och Riksgälden.

Vi får hoppas att det nya upplägget för den sk makrotillsynen fungerar. Det finns inga vidare modeller eller någon internationell erfarenhet som berättar hur man ska göra. Det är flera myndigheter (och partier) som ska komma överens. En sak är säker: Efter valet kan det nog komma överraskningar, t ex hårdare amorteringskrav eller minskad avdragsrätt.

Läs talet här eller se en kort film: Länk till Riksbankens hemsida

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet