Skuldberget – en vattensäng?

Mats Nyman

Så uttryckte sig Lord Adair Turner, ordförande för den brittiska finansinspektionen FSA, på ett seminarium på Riksbanken igår. Lord Turner är en av de ledande makthavarna när det gäller att reglera det globala finansiella systemet.

Vilket är värst: Hög offentlig skuldsättning, eller hög privat skuldsättning? Det är en fråga som diskuteras allt mer. Politiker tenderar att fokusera mer på den offentliga skuldsättningen – det vill säga statsskulden. Men många makroekonomer börjar förstå att även en hög privat skuldsättning kan skapa problem.

Under senare år har många privata låntagare i västvärlden försökt minska sina skulder. Resultatet har blivit svagare ekonomisk tillväxt, lägre skatteintäkter och därför högre offentlig skuldsättning.

Därför försöker många länder nu att förbättra de offentliga finanserna. Problemet blir att då minskar tillväxten i ekonomin ännu mer, och skulderna i den privata sektorn blir ett ännu större problem.

Därför, menade Lord Turner, liknar skuldsättningen en vattensäng. Försöker man trycka till på ett ställe så stiger det på ett annat. Skillnaden är att hög skuldsättning inte är lika skönt som en vattensäng. Faktum är att politiker i många skuldsatta länder nog har det ganska tufft med nattsömnen just nu.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet