Sommargåta 1: Varför är det så svårt att välja rätt aktier?

Mats Nyman

Här kommer den första i en serie sommargåtor om mysterier på marknaderna som jag tänkt publicera i sommar. Varför har många aktiva aktieförvaltare så svårt att slå index? Och varför har apan Ola oftast fel (varför fungerar det inte att slumpmässigt välja aktier, som tidningarna skriver ibland)? Svaret på denna gåta ger Hendrik Bessembinder vid Arizona State University till stor del när han studerat alla amerikanska aktiers utveckling sedan 1926 .

Han har i en studie, något förvånande, kommit fram till att de flesta aktier ger lägre avkastning, inklusive återinvesterade utdelningar, än statsskuldväxlar – trots att aktiemarknaden som helhet ger betydligt högre avkastning än statsskuldväxlar på lång sikt. Faktum är att 58 procent av alla aktier under sin tid på börsen ger lägre avkastning än statsskuldväxlar. Ännu mer häpnadsväckande är att allt aktieägarvärde på USA-börserna sedan 1926 skapats av de 4 procent av aktierna som utvecklats bäst. De övriga 96 procent av aktierna har tillsammans inte ger mer avkastning än statsskuldväxlar. De aktier som skapat mest aktieägarvärde från 1926 till 2015 är enligt studien Exxon Mobil, Apple, General Electric, Microsoft och IBM. Faktum är att även General Motors, som gick i konkurs 2009, gett en god avkastning till sina aktieägare eftersom man dessförinnan betalade ut 64 miljarder dollar i utdelningar.

Hur är detta möjligt? Under varje  enskild månad finns det alltid några få aktier som har en klart högre avkastning än de andra, något som kallas för positiv skevhet. Har man inte lyckats köpa just dessa aktier är risken stor att ens portfölj går sämre än marknaden i stort. Dessutom gör ränta på ränta-effekten att aktier med hög avkastning varje månad får en väldigt hög avkastning över en längre tidsperiod.

Slutsatsen för dig som investerare är att riskspridning är ännu viktigare än man tror. Sprider man inte riskerna ordentligt kan man gå miste om de få aktier som i slutändan skapar all avkastning. Så oavsett om du placerar i aktier själv eller använder en fondförvaltare, se till att ha god riskspridning!

Samma sak gäller förmodligen även regioner, även om denna studie bara tittat på amerikanska aktier. Det är några få aktiemarknader i världen som gått riktigt bra sedan år 1900, däribland Sverige. Men det finns många aktiemarknader som gått halvdant och några där investerarna förlorat allt (till exempel Ryssland och Tyskland). Så det är också en bra idé att sprida sina placeringar mellan olika länder.

Att köpa några få aktier, eller aktiemarknader, kan ge god avkastning. Men avkastningen är mer lotteribetonad, och den förväntade avkastningen är lägre än om man sprider sina placeringar bättre.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet