Sommargåta 2: Varifrån kommer avkastningen på aktiemarknaden?

Mats Nyman

Här kommer Sommargåta nummer 2 i min serie om mysterier på marknaderna.

Varifrån kommer avkastningen på aktiemarknaden? Enkel fråga, tycker kanske en del. Därför att den går upp förstås! Men faktum är att det är fel.

Enligt en ny studie i den respekterade Financial Analysts Journal (läs studien här) beror avkastningen på den amerikanska aktiemarknaden under perioden 1901 till 2014 inte alls på att börsen gått upp, i den meningen att den blivit dyrare. Faktum är att den blivit marginellt billigare över tiden. Istället finns det tre förklaringar till att börsen ger god avkastning över tiden: Den ger utdelningar, utdelningarna växer, och utdelningarna följer inflationen.

Faktum är att för den amerikanska placerare som placerat på marknaden i sin helhet sedan 1901 har direktavkastningen i genomsnitt varit cirka 3 procent, utdelningstillväxten (justerad för återköp och emissioner) drygt 3 procent per år och inflationen cirka 3 procent per år, vilket summerar till en total avkastning på 9,6 procent per år. Det kanske inte låter så imponerande men på 10 år blir det 2,5 gånger pengarna och på 114 år blir det en hygglig avkastning – 36 000 gånger insatt kapital.

Felet vi ofta gör är att vi utgår från marknadssvängningarna på kort sikt. Dessa är nästan alltid större än svängningarna i bolagens förmåga att generera vinster och utdelningar. Det vill säga värderingen varierar över konjunkturcykeln. Men på lång sikt är värderingen mer eller mindre konstant, och det enda som spelar någon roll är bolagens kassaflöde till sina ägare – det vill säga utdelningarna och hur de växer, och eventuella återköp och nyemissioner.

Återköpen är en faktor som studien lyfter fram som värdeskapande, eftersom de gör att man får en större del av bolaget som aktieägare.

Nyemissioner fungerar precis tvärtom, de gör att man får en mindre del av kakan. I tillväxtmarknader där kapitalbehovet är stort är det ofta mycket nyemissioner, och dessutom kommer det hela tiden nya bolag till aktiemarknaden. Den aktieägare som inte stoppar in nya pengar kommer då att bli utspädd, vilket är ett av skälen till att många tillväxtmarknader på lång sikt gjort sina aktieägare besvikna.

Kom gärna tillbaka till bloggen och läs fler sommargåtor!  Gåta nummer 1 kan du läsa här.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet