Sommargåta 6: Vart tog åtstramningen vägen?

Mats Nyman

Här kommer sommargåta 6 i min serier om mysterier på marknaderna. För snart två år sedan, den 16 december 2015, kom äntligen den mest inprisade och välkommunicerade räntehöjningen i USAs historia. Efter att ha hållit styrräntan nära noll sedan 2008, och att ha varnat om kommande åtstramning i mer än två år, höjde man räntan med en kvarts procent. Därefter har det blivit ytterligare tre räntehöjningar.

Intresset för den första räntehöjningen var enormt på marknaderna. Vi skrev själva flera analyser där vi pekade på att en första räntehöjning inte automatiskt behöver innebära slutet på börsuppgången, eller till högre obligationsräntor eller till en starkare dollar, vilket många befarade. I själva verket har det blivit tvärtom: Den amerikanska börsen är upp 23 procent, obligationsräntorna är oförändrade och dollarn har fallit sedan Fed började strama åt.

Den amerikanska ekonomin har fortsatt att växa efter räntehöjningen, i ungefär samma fart som tidigare. Arbetslösheten fortsätter att falla och vinsterna har tagit ny fart. Den globala ekonomin har accelererat, och är klart starkare än tidigare, både i Europa, Japan och tillväxtmarknaderna.

Så vart tog åtstramningen vägen? Den enkla förklaringen är att Feds räntehöjningar – hittills – motverkats av allt mer expansiva förhållanden på de amerikanska finansiella marknaderna. Det lättaste sättet att följa dessa är genom så kallade Financial Conditions Index. Ett sådant index publiceras av Bloomberg. Det mäter villkoren på penningmarknaden, obligationsmarknaden och aktiemarknaden. Nästan oberoende av vilken indikator man tittar på är förhållandena expansiva: Kreditspreadarna (skillnaderna mellan riskfyllda räntepapper och riskfria) är låga,  marknadssvängningarna är små, och börsen är på rekordhöga nivåer. Dessutom har som sagt dollarn försvagats.

Vill man förutspå konjunkturen är det viktigare att följa de finansiella förhållandena än att stirra sig blind på centralbankernas räntor. Så länge de finansiella förhållandena är expansiva behöver man knappast vara rädd för att en lågkonjunktur ska dyka upp oväntat.

Hade man följt Bloombergs index för precis tio år sedan, när den globala finanskrisen började, hade man däremot fått en rejäl varning i augusti 2007 när indexet snabbt började indikera en åtstramning i de finansiella förhållandena. Och trots att Federal Reserve sedan sänkte räntan snabbt, tog det lång tid innan de finansiella förhållandena – och ekonomin – normaliserades.

Tidigare gåtor kan du läsa här:

Sommargåta 1: Varför är det så svårt att välja rätt aktier?

Sommargåta 2: Varifrån kommer avkastningen på aktiemarknaden?

Sommargåta 3: Varför syns inte IT-revolutionen i den ekonomiska statistiken?

Sommargåta 4: Varför blir det ingen inflation?

Sommargåta 5: Vad är det som…?

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet