Stabilare oljepris gynnar börsen

Mats Nyman

Just nu är det väldigt osäkert på börsen. En av anledningarna till de stora nedgångarna på aktiemarknaden är det snabba fallet i oljepriset på senare tid. I vanliga fall brukar man hävda att lägre oljepriser är positivt för tillväxten när det beror på att utbudet är stort, snarare än att efterfrågan är för liten. Även i vanliga fall är det så att de positiva effekterna är mer långsiktiga och mer diffusa än de negativa, som uppkommer snabbt och som är lätta att identifiera. Men denna gång har marknaden enbart fokuserat på de negativa effekterna av oljeprisfallet, i form av fallande investeringar och finansiella problem hos många oljeproducenter. Utsikterna till starkare konsumtion och lägre inflation har helt glömts bort.

Vi tror att vi har sett den värsta nedgången i oljepriset och att vi successivt kommer att få uppleva en stabilisering av oljepriset. Stora delar av den amerikanska skifferoljeindustrin är helt enkelt inte lönsamma med dagens oljepriser. Minskade svängningar i oljepriset bör leda till en högre riskvilja på marknaderna då oron för obligationsmarknaden, bankerna och vinstutvecklingen minskar. 

I vårt nya Temablad lyfter vi fram ett antal placeringar som vi bedömer skulle gynnas om oljepriset stabiliseras. Vi har identifierat både fonder, aktier och kapitalskyddade placeringar. Läs mer i Stabilare oljepris gynnar börsen. På kort sikt kanske marknadsoron består, men på lite längre sikt tror vi att förslagen har goda förutsättningar att ge god avkastning. Placeringarna har olika tidsperspektiv: Fondtipsen ska ses på 3-6 månaders sikt, aktieurvalet på 12 månaders horisont och aktieindexobligationerna har en löptid på tre år.

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet