Stark utveckling för våra fondtips

Mats Nyman

Handelsbankens fondtips hade en god avkastning förra året, säger Handelsbankens placeringsexpert Matrs Nyman. Den som följde fondtipsen fullt ut fick en avkastning på 19 procent under 2017, vilket kan jämföras med den svenska börsen som gick upp 9 procent och de globala börserna som steg 12 procent räknat i svenska kronor.

Vi gick in i 2017 med fondtipsen Svenska Småbolag, Amerika Småbolag och Tillväxtmarknad Tema. I april bytte vi ut Amerika Småbolag mot Europa Tema, eftersom vi såg en bättre vinstutveckling i Europa än i USA samtidigtsom europeiska bolag erbjöd en lägre värdering. I oktober bytte vi sedan ut Europa, när vinstutvecklingen börjat mattas av, mot Hållbar Energi, där vi såg ett ökat intresse från globala investerare för hållbara placeringar. I november bytte vi ut Svenska Småbolag, som riskerar att påverkas negativt av problemen på bostadsmarknaden, mot fonden Japan Tema, som gynnas av allt högre tillväxten i Asien.

Den goda utvecklingen har fortsatt under 2018. Hållbar Energi har släpat efter något, men vi tror fortfarande på fonden. Hållbar energiteknik blir allt mer konkurrenskraftig och behovet av subventioner minskar. Värderingen av fondens bolag är attraktiv, och kapitalflödena till hållbara placeringar ökar, vilket gynnar sektorn. Därför behåller vi Hållbar Energi som fondtips.

Fonderna Japan Tema och Tillväxtmarknad Tema har fortsatt att utvecklas starkt. Vi tror att den globala miljön med en svag dollar, USA:s skattereform, fortsatt stark tillväxt och världshandel samt en stark vinstutveckling gynnar både dessa två marknader och fondernas tematiska förvaltningsstil med fokus på strukturell tillväxt. Dessutom är aktier på tillväxtmarknaderna och i Japan fortfarande relativt billiga, vilket ökar utsikterna för en god avkastning på längre sikt.

Handelsbankens fondtips passar dig som själv vill vara aktiv i ditt fondsparande. Risknivån är relativt hög, varför de kan vara bra som ett komplement till annat sparande. Våra fondtips är tänkta som ett komplement till en basportfölj med god riskspridning. Du kan följa fondtipsen här i Fokus Placeringar eller på handelsbanken.se/fondtips.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond eller annat finansiellt instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser och faktablad hittar du under respektive fond i fondkurslistan på handelsbanken.se/fonder.

 

Läs fler artiklar i Fokus Placeringar >

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet