Startskott för nya reformer i Kina

Mats Nyman

Kinas nya ledning avslutade den 13 november sitt tredje så kallade plenarmöte. Några dagar senare publicerade man ett dokument med långt gående reformer på ett stort antal områden. Vid ett liknande möte för 35 år sedan gick startskottet för Kinas omvandling från fattig planekonomi till snabbväxande tillväxtekonomi. Ingen kunde ana att de beslut som togs då skulle påverka både Kina och världen så mycket. Nu är Kinas roll i världsekonomin mycket större, och ingen kan tveka om att de nya besluten påverkar även oss i Sverige på många områden. Desto större anledning att försöka förstå vad Kinas politiker försöker åstadkomma.

Handelsbankens publikation China Update ger en bred bild av vad som händer i Kina: I politiken, i ekonomin, på börsen, med valutan, och hur världens råvarumarknad påverkas. Läs det nya numret av Handelsbankens China Update här.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet