Träna dig till bättre placeringar

Mats Nyman

Ingen föds som ett börsproffs eller en fullfjädrad placerare, lika lite som man föds till elitidrottare. För det krävs både kunskap och övning. Semester och lediga stunder kan vara ett bra tillfälle att ägna sig åt lite träning på temat hur du kan göra bättre placeringar i framtiden, skriver vår placeringsstrateg Mats Nyman.

Många av världens mest framgångsrika placerare har lärt sig av misslyckanden tidigt i karriären. Men när det gäller sparande till pensionen eller något annat viktigt kan det vara en farlig strategi, det finns en risk att man aldrig kommer i mål. Det är ett av skälen till att elitidrottare använder tränare, istället för att försöka klura ut allting själva.

Att placera framgångsrikt handlar inte bara om kunskap. Det handlar minst lika mycket om att lära sig tänka och agera på ett sätt som främjar ens placeringar: Hur målen sätts upp, hur motgångar hanteras, och hur man behåller lusten även när det är motigt.

Här listar vi fem träningstips för att bli en smartare placerare, oavsett om du väljer aktier eller fonder.

Behåll vinnare, sälj förlorare

Ett av de vanligaste misstagen är att sälja sina vinnande placeringar för tidigt och förlorarna för sent. Köper man en aktie eller en fond har man förstås tron att den kommer att gå upp. Om den gör det är det naturligt att vilja ta hem vinsten.

Problemet är bara att placeringar som ökar i värde ofta fortsätter att stiga, mer än man trodde ursprungligen och kanske av en annan anledning. Kanske för att konjunkturen stärktes, eller för att Trump twittrade så att hela börsen klättrade. I så fall borde det finnas fortsatt potential för aktien.

Omvänt är det vanligt att behålla sina förlorande placeringar för länge. Det smärtar att realisera en förlust, ofta mer än vad det gläder att realisera en lika stor vinst. Men en placering som börjat att falla i värde fortsätter ofta ner, ibland till dess att värdet bara är en bråkdel av det ursprungliga – långt under det fundamentala värdet. Många aktier på börsen blir faktiskt besvikelser förr eller senare (om de inte blev det skulle börsens totala värde explodera).

”Cut short your losses, let your profits run on” hävdade den engelska nationalekonomen och spekulanten David Ricardo i början på 1800- talet. Själv blev han så rik på sina börsaffärer att han kunde pensionera sig och köpa ett stort gods på landsbygden (och en plats i underhuset).

I sport – liksom på många andra områden – är det ofta bättre att fokusera på det man är bra på, snarare än på sina svaga sidor. Den som är bra på maraton ska nog inte satsa på 100 meter sprint. På samma sätt bör man fokusera på sina vinnare och göra sig av med förlorarna.

Ha en exitstrategi

Köp- och säljbeslut är lika viktiga, och de bidrar precis lika mycket till avkastningen. Men ett vanligt misstag som många placerare gör är att lägga nästan all sin analys på köpbesluten, och nästan ingen på säljbesluten. Studier visar att placerare i genomsnitt är bra på köpbeslut, och att nyligen köpta aktier ofta slår börsen. Men när det är dags att sälja, då går det ofta lite väl snabbt och timingen kan bli olycklig.

Att placera pengar är som att åka Vasaloppet. Starten är viktig, men det gäller att ha energi kvar till slutet, när snön kan vara moddig och spåren sönderkörda. Fördela dina krafter så att de räcker hela vägen.

Undvik förlorarna

Det är naturligt, och roligt, att leta vinnande placeringar på börsen eller de fonder som väntas gå bäst. Men faktum är att det är precis lika viktigt att undvika förlorare, och i många fall lättare. Om du bygger en bred portfölj och undviker placeringar som går dåligt kommer du automatiskt att slå marknaden.

Att försöka undvika rötäggen på marknaden låter kanske tråkigt, men leder till framgång på lång sikt, på samma sätt som att undvika skador leder till större chans att vinna i sport.

Ta rätt risk

Två vanliga misstag när man sparar är för hög risk eller för låg risk. När vi utvärderar sparares attityd till risk visar det sig att de flesta borde ha medelhög risk i sitt sparande. Men när vi tittar på hur de faktiskt placerar har många låg risk (konto och räntefonder) eller hög risk (aktier och högriskfonder).

Nackdelen med att spara med alltför låg risk är förstås att den förväntade avkastningen är låg, efter inflation och skatt ofta till och med negativ. Nackdelen med att spara med alltför hög risk är att man kan bli nervös och säljer när marknaderna vänder ner, och sedan inte går in på marknaden igen när det vänder upp. Då går man miste om en stor del av marknadens fulla avkastning på lång sikt.

Amerikanska studier visar att privata placerare på så vis i genomsnitt tappar 3-4 procent jämfört med börsen som helhet, per år. Det är ungefär hälften av börsens förväntade avkastning. Samma studier visar att många som sparar med låg risk också får en onödigt låg avkastning, eftersom de väljer ränteplaceringar med mycket låg risk.

Även här finns en liknelse med träningen: Går man ut för hårt är risken för skador stor, och att få bryta innan man går i mål. Och går man ut för mjukt, finns risken att aldrig nå målet.

Sprid riskerna

Tänk också på att sprida riskerna. Att inte göra det kan leda till två allvarliga konsekvenser: Att missa vinnare, och att få stora förluster. I båda fallen blir det svårt att hänga med marknaden i längden. Den som äger ett fåtal aktier kommer nästan säkert att missa den där aktien som går bra år efter år, och som på sikt bidrar till en stor del av hela börsens avkastning.

En aktie i ett bolag kan alltid bli värdelös. Men risken att 10-20 aktier alla blir värdelösa är betydligt mindre. De flesta privatpersoner som placerar i aktier har trots detta bara några få aktier. Dessutom väljer många att bara köpa aktier i bolag, sektorer eller länder som man känner till, vilket ger en sämre riskspridning än att köpa aktier i olika sektorer och länder. En aktieportfölj bör ha minst 10-12 olika aktier, fördelat på olika sektorer. Ett enkelt sätt att sprida risken i sin aktieportfölj är att komplettera med aktiefonder (vanliga eller börshandlade).

För att utvecklas som placerare gäller det att inte träna på samma sak hela tiden. Genom att träna nya moment blir man både starkare och mer mångsidig. Dessutom är det roligare. Tänk på Gunde Svan och Ingemar Stenmark, två pionjärer i att hitta på nya annorlunda träningsformer. Våga göra placeringar i sådant du inte känner till (än), för att få bättre riskspridning och större chans att bli en vinnare.

Många av världens mest framgångsrika placerare har lärt sig av misslyckanden tidigt i karriären. Men när det gäller sparande till pensionen eller något annat viktigt kan det vara en farlig strategi, det finns en risk att man aldrig kommer i mål. Det är ett av skälen till att elitidrottare använder tränare, istället för att försöka klura ut allting själva. Att placera framgångsrikt handlar inte bara om kunskap. Det handlar minst lika mycket om att lära sig tänka och agera på ett sätt som främjar ens placeringar: Hur målen sätts upp, hur motgångar hanteras, och hur man behåller lusten även när det är motigt.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Fokus Placeringar nr 5, 2019.

 

 

  

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet