Kinas utmaningar

Vad tror du om Kinas tillväxt?
  • 44% Den kommer att falla ytterligare
  • 27% Den kommer att plana ut på dagens nivå
  • 29% Den kommer att återhämta sig
Röstningen avslutad (205 röster)
Mats Nyman

Samtidigt som USA, Sverige och till och med Europa uppvisat starkare statistik på sistone verkar det som om problemen hopar sig i Kina. Kina måste vrida om tillväxten i en mer uthållig riktning -- mera konsumtion och mindre investeringar, mer miljövänlig och socialt inkluderande tillväxt -- utan att tappa alltför mycket fart. Martin Wolf, kommentator i Financial Times, skriver om detta i en artikel nyligen.

Den riktiga utmaningen ligger i att vrida om ekonomin utan att öka kredittillväxten och skuldsättningen, som redan är hög i den privata sektorn. På senare tid har flera estimat publicerats som visar att skuldsättningen är hög även i den offentliga sektorn, något som gör det svårare att hantera skuldproblemen i den privata sektorn. Läs mer i Gavyn Davies blogg i Financial Times.

En mer positiv ton än i Financial Times får man om man läser konsultfirman McKinsey's senaste Quarterly, som fokuserar på Kina. Där finnns flera intressanta artiklar om vinnare (vissa konsumentvarubolag, andra tillväxtländer) och förlorare (råvaruproducenter, kapitalvarubolag) när Kina ställer om.

Financial Times artiklar är gratis (i begränsad mängd) och deras blogg är fritt tillgänglig. McKinsey's analyser är också gratis. I båda fallen kan du behöva registrera dig först.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet