Vad kan man säga om börsen – egentligen?

Mats Nyman

I grund och botten är det omöjligt att veta om börsen kommer att gå upp eller ner. Att göra tvärsäkra uttalanden är att lura sig själv. Men man kan säga lite om sannolikheten för att den stiger eller faller. Och man kan säga ganska mycket om hur man bör agera som placerare, utifrån de egna förutsättningarna.

I grund och botten är det omöjligt att veta om börsen kommer att gå upp eller ner. Att göra tvärsäkra uttalanden är att lura sig själv. Men man kan säga lite om sannolikheten att den stiger eller faller. Och man kan säga ganska mycket om hur man bör agera som placerare, utifrån de egna  förutsättningarna.

En sak vi vet om börsen är att det är mer troligt att den stiger på kort sikt om den redan har stigit, och risken för att den faller på kort sikt är högre om den redan har fallit. Det här fenomenet kallas momentum och är väl belagt i forskningen. Momentum beror bland annat på att många placerare upplever att risken i börsen är lägre när den är på väg upp, eftersom det bekräftar deras positiva syn. På samma sätt upplever många att risken är högre när börsen är på väg ner.

Det finns även ekonomiska argument för att momentum existerar. Till exempel gör stigande  aktiekurser att företag och hushåll blir rikare och därför lånar, konsumerar och investerar mer, vilket i sin tur påverkar börsen positivt. De flesta trendsignaler visar just nu att aktiemarknaden står och väger mellan en positiv och en negativ trend.

På lång sikt är momentum däremot ingen bra indikator. En aktiemarknad som stigit kraftigt är högre värderad, och en aktiemarknad som fallit kraftigt är billigare. En högt värderad aktiemarknad har lägre förväntad avkastning, och en lågt värderad aktiemarknad en högre förväntad avkastning.

 

”De stora förlusterna i placeringar skapas vanligtvis inte
av att börsen går ner, utan av att man säljer vid fel tillfälle."

Men värderingen har normalt ingen påverkan på börsens avkastning nästa månad eller ens nästa år, utan i ett mycket längre perspektiv, uppemot tio år. De flesta aktiemarknader är i dag värderade över sitt historiska genomsnitt, vilket pekar på att avkastningen – på lång sikt – kommer att bli lägre än historiskt.

Hur bör man då agera när börsen är skakig? Placerar man långsiktigt, till exempel till pensionen, finns ingen anledning till oro. Med ett regelbundet sparande är det faktiskt så att man tjänar på att aktierna blir billigare eftersom man får fler aktier för det belopp man sparar. På lång sikt kommer det att leda till en högre pension, inte en lägre.

Om man däremot vet att man kommer att behöva ta av sina placeringar inom några år är frågan en  innan. Då gäller det att säkerställa att placeringarnas risk är i linje med de risker man är villig att ta. De stora förlusterna i placeringar skapas vanligtvis inte av att börsen går ner, utan av att man säljer vid fel tillfälle. Kan man inte vara långsiktig är risknivån förmodligen för hög från början.

Artikeln är hämtad ut Fokus Placeringar. Läs hela tidningen här

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet