Varför går börsen upp?

Varför går börsen upp?
  • 24% Konjunkturnedgången är tillfällig
  • 23% Låga råvarupriser är bra för börsen
  • 41% Alla vill ha löpande avkastning
  • 12% Det måste finnas något annat skäl
Röstningen avslutad (323 röster)
Mats Nyman

De senaste veckorna har världens aktiemarknader stigit fast råvaror och räntor fallit. Vad är det som aktiemarknaden ser som inte råvarumarknaden och räntemarknaden vet om? Eller är det tvärtom? Nationalekonomen Gavyn Davies, som bloggar i Financial Times, försöker reda ut begreppen i ett inlägg igår (se länk längst ner). Han diskuterar tre olika teorier:

1. Tror aktiemarknaden att den konjunkturnedgång vi ser just nu bara är tillfällig? Förmodligen, eftersom vi sett liknande nedgångar 2010, 2011 och 2012 utan att det ledde till någonting allvarligt. Problemet med denna förklaring är att varför går i så fall räntor och råvaror ner?

2. Fallet i råvarupriser stimulerar världsekonomin, och därmed aktiekurserna. Problemet med denna förklaring är att det mesta talar för att nedgången i råvarupriser drivs av svag efterfrågan, inte av stort utbud. Och svag efterfrågan är inte bra för aktier. 

3. Återstår förklaringen att aktier går upp därför att placerarna vill ha löpande avkastning. Räntorna på statsobligationer är rekordlåga. Företagsobligationer ger allt lägre meravkastning. Återstår att köpa högavkastande aktier. Denna förklaring stämmer bra med faktum att högutdelande aktier i många fall gått bättre än lågutdelande bolag. Det är alltså inte som vanligt cykliska aktier som leder uppgången, utan mer stabila företag inom t ex läkemedel och konsumentvaror.

Vad tror du? Varför går börsen upp?

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet