Vinnare och förlorare på låga räntor

Mats Nyman

En åtminstone delvis oavsedd effekt av centralbankernas lågräntepolitik och kvantitativa lättnader (QE, Quantitative Easing) är en en enorm omfördelning mellan olika samhällsgrupper. I en ny studie har konsultföretaget McKinsey & Co försökt räkna på vilka som vinner och vilka som förlorar på låga räntor.

Att räkna på effekterna av centralbankernas lågräntepolitik är inte lätt. Ingen vet vad som hade hänt om centralbankerna inte hade sänkt räntan och köpt så myckert obligationer. Kanske hade räntorna varit ännu lägre -- åtminstone i kreditvärdiga länder. Om det nu hade funnits några sådana kvar... Och hur ser de indirekta effekterna ut?

Bortser man från dessa invändningar får McKinsey följande resultat:

USA, Storbritannien och Eurozonens stater har tjänat 1,6 triljoner dollar under perioden 2007-2012. Drygt 10 000 miljarder kronor, med andra ord. Det är också pengar.

Hushållen i samma länder förlorade 630 miljarder dollar, drygt 4 000 miljarder kronor, på de låga räntorna. Yngre hushåll som lånar har tjänat medan äldre hushåll förlorat. Å andra sidan är det i första hand de äldre hushållen som drar nytta av stigande aktiekurser.

Icke-finansiella företag tjänade 710 miljarder dollar, 4 700 miljarder kronor, tack vare lägre räntekostnader.

Eurozonens banker förlorade pengar på räntenedgången (230 miljarder dollar) medan USA-banker tjänade 150 miljarder dollar.

Försäkringsbolagen är förlorare, i synnerhet de som erbjuder garanterade pensioner.

Tillväxtländerna har varit vinnare, eftersom enorma belopp flödat från rika till utvecklingsländer i jakt på en högre avkastning. Därmed är de också känsliga för en vändning i kapitalflödena, om räntorna skulle börja stiga igen.

Du hittar McKinseys studie här. Du måste eventuellt registrera dig först.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet