Vinsterna räddar börsen

Är börsen en bubbla?
  • 43% Nej, uppgången är fundamentalt motiverad
  • 45% Ja, den drivs bara av låga räntor
  • 12% Vet inte
Röstningen avslutad (147 röster)
Mats Nyman

Den senaste veckorna har världens börser stigit - igen. I många fall till nya rekordnivåer. Men vinsterna stiger inte i samma takt, och förväntningarna om framtida vinster är på väg ner. Är börsen en bubbla? Det faktum att börsuppgången delvis beror på centralbankernas låga styrräntor och obligationsköp betyder inte automatiskt att börsen är en bubbla, menar Financial Times bloggare Gavyn Davies. En expansiv penningpolitik är en normal del av en ekonomisk politik för att få fart på tillväxten.

Många analytiker har också konstaterat att vinsterna som andel av BNP är höga, i hela den globala ekonomin. Normalt sett brukar vinstandelen bero på konjunkturen, och falla tillbaka när ekonomin växer så mycket att arbetsmarknaden förbättras.

Fem år efter klimax i den globala finanskrisen har detta fortfarande inte hänt. Arbetsmarknaden är svag och vinsterna fortsatt höga. Då måste man fråga sig om det finns några andra drivkrafter som bidrar till de goda vinsterna. Två troliga faktorer är:

1) Ett ökat globalt arbetsutbud. Antalet människor som ingår i den "globala ekonomin" ökade från 500 miljoner 1980 till 2 miljarder 2005, enligt IMF. Även om denna process nu saktar in, tar den inte slut. IMF förutspår att den "globala arbetskraften" fördubblas till 2050 i takt med att allt fler länder deltar allt mer i världshandeln.

2) Den teknologiska utvecklingen. Det är förmodligen ingen tillfällighet att vinsternas andel av BNP började stiga samtidigt som PC-revolutionen kom, som sedan följdes av internet. Den nya teknologin höjer avkastningen på kapitalet samtidigt som den konkurrerar med arbetskraften. Därmed blir kapitalägarna, inte arbetskraften, vinnare på den nya teknologin.

Ingenting tyder på att dessa två trender kommer att vända på kort sikt. Därmed kan också vinstandelen förbli "onormalt" hög, och börsen förbli stark.

Klicka här för att komma till Gavyn Davies blog i Financial Times.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet