Följ marknaden med indexfonder och ETFer

Pär Nürnberg

Intresset för indexfonder och ETF:er har ökat stadigt i många år och trenden ser ut att fortsätta. Svenskarna har under årets första åtta månader placerat drygt åtta miljarder kronor i fonder som följer aktieindex. Pär Nürnberg, vd för Handelsbankens dotterbolag Xact Kapitalförvaltning svarar på några frågor.

Vad är indexfonder och vem passar de?

– Indexfonder passar den som vill följa den generella utvecklingen på en specifik marknad, på kort eller lång sikt. Dessa fonder har en låg förvaltningsavgift eftersom fondförvaltaren inte behöver göra någon bolagsanalys. Fondförvaltarens uppgift blir i stället att se till att fonden på ett kostnadseffektivt sätt följer det valda indexet. Den som placerar i en indexfond får en avkastning som speglar marknadsavkastningen minus förvaltningsavgiften.

Det finns också indexfonder som handlas över börsen. Hur fungerar det?

– Så kallade börshandlade fonder (ETF:er) kan både köpas och säljas när som helst under börsens öppethållande, och precis som för en aktie utgår courtage. Det innebär att börshandlade fonder har en högre likviditet än en vanlig fond, som kurssätts en gång per dag.

Intresset för indexfonder i allmänhet ökar. Hur ser det ut för börshandlade fonder?

– I dag utgör indexfonder ungefär 13 procent av den svenska fondförmögenheten. Internationellt är siffran mycket högre och intresset för indexprodukter på den svenska marknaden väntas fortsätta öka. Intresset ökar även för börshandlade fonder och under årets första åtta månader handlades börshandlade fonder för 104 miljarder kronor på de nordiska börserna.  Omsättningen har ökat stadigt de senaste fyra åren och Xacts börshandlade fonder står för merparten av den totala omsättningen på de nordiska börserna.

Är det något särskilt man ska tänka på?

– När man väljer indexfond generellt kan det vara bra att tänka på att ett index kan konstrueras på många olika sätt. I Sverige finns det till exempel indexfonder och ETF:er som speglar avkastningen på hela eller delar av Stockholmsbörsen. Det innebär också att utveckling och risk skiljer sig åt. Den börshandlade fonden XACT Svenska Småbolag har till exempel som mål att följa den likvida delen av svenska småbolagsmarknaden, medan fonden XACT OMXS30 har som mål att följa utvecklingen i ett index som enbart innehåller de 30 mest omsatta aktierna på börsen. Eftersom aktier i mindre och mellanstora bolag utvecklats relativt väl under året har XACT Svenska småbolag sedan lanseringen i februari gått nästan 13 procent bättre än XACT OMXS30 .

 

 

VISSTE DU ATT

  • Handelsbanken i dag genom dotterbolaget Xact Kapitalförvaltning är marknadsledande i Norden på indexfonder och börshandlade fonder, med ett kapital på drygt 100 miljarder kronor.
  • Xact lanserade den första börshandlade fonden i Norden år 2000. Läs mer på xact.se
  • Handelsbanken startade Europas första indexfond redan 1976.
  • Handelsbankens utbud av indexfonder och börshandlade fonder finns på handelsbanken.se/fonder.
  • Den som har depå, investeringssparkonto eller kapitalförsäkring i Handelsbanken kan handla börshandlade fonder via Internettjänsten.
  • Lär dig mer om börshandlade fonder i Kunskapsbanken 

Källor: Xact Kapitalförvaltning och Handelsbanken

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrermed fondbestämmelser och faktablad hittar du på handelsbanken.se/fonder

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet