Första Svanenmärkta indexfonden

Pär Nürnberg

Intresset för att spara och placera hållbart ökar hela tiden. Nu utökas vårt sortiment av hållbara placeringar med Sveriges första Svanenmärkta indexfond. En indexfond som klarar oberoende krav på vilka företag som väljs bort och väljs in baserat på hållbarhetskriterier.

Alla Handelsbankens fonder förvaltas med hänsyn tagen till hållbarhetsaspekter. Kombinationen av en indexfond och en välkänd oberoende märkning, som Svanen, syftar till att göra valet ännu enklare.

 

"Det skall inte vara svårare att välja en hållbar indexfond än att välja ett miljömärkt tvättmedel. "

Vi har tidigare hållbarhetsanpassat fler av de traditionella indexfonderna genom att välja nya index med hållbarhetskriterier. Det skall inte vara svårare att välja en hållbar indexfond än att välja ett miljömärkt tvättmedel. Svanenmärkningen är välkänd och har högt förtroende hos konsumenter och vi får ett kvitto på att en oberoende aktör har granskat att vår börshandlade indexfond XACT Sverige lever upp till högt ställda hållbarhetskrav.

När Svanenmärkning av fonder blev möjlig för ett år sedan stod det klart att inga befintliga index helt uppfyllde de hållbarhetskrav som miljömärkningen kräver. Detta såg vi som en utmaning.

Som Sveriges ledande leverantörer av indexfonder började vi samarbeta med indexleverantören SIX och med ISS-ESG, en oberoende leverantör av hållbarhetsanalys. Resultatet blev ”SIX Sweden ESG Selection Index”, det index som XACT Sverige skall följa. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort).

 

Läs mer om: 

Hållbarhet i Handelsbankens fonder 
XACT Sverige 
svanen.se/spararen 


Mer om XACT Sverige

XACT Sverige är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SIX Sweden ESG Selection Index GI så nära som möjligt. Indexet består av svenska stora och medelstora bolag vilka möter hållbarhetskraven i index.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond på xact.se. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet