Peter Engstedt

Jag arbetar som aktiestrateg, vilket innebär att jag främst följer den nordiska aktiemarknaden. Eftersom de finansiella marknaderna är nära knutna till varandra, är jag förstås intresserad av dessa även i ett bredare perspektiv. Jag har nära 20 års erfarenhet av finansbranschen och bloggar i huvudsak om intressanta företeelser på aktiemarknaden.

Läs fler inlägg på Börsflödet