2015 - Europas år?

Peter Engstedt

Vi ser två avgörande faktorer som bör gynna europeiska aktier under 2015:

1) Fallande oljepriser är positivt för Europa, som är en betydande nettoimportör av olja. Vi menar att marknaden underskattar oljeprisfallets effekter på efterfrågan och tillväxten.
2) En svagare euro innebär ökad konkurrenskraft och högre marginaler för de pressade europeiska företagen. Vår bedömning är att euroförsvagningen ännu inte avspeglas i prognoserna.

Samtidigt som dollarn har stärkts med omkring 15 procent mot euron har årets vinstprognoser för de europeiska bolagen sänkts med cirka 8 procent, först under de senaste veckorna har ett positivt skifte skett. I detta sammanhang kan Japan nämnas, där vinstprognoserna – med en viss fördröjning – successivt höjts i samma storleksordning som yenen försvagats. Det motsatta sker för de amerikanska bolagen, där vinstprognoserna har sänkts under de senaste veckorna.

I lokal valuta har den svenska börsen stigit med drygt 20 procent under de senaste 18 månaderna. Detta är i linje med vad S&P 500 har stigit med i lokal valuta. För en amerikansk investerare har dock Stockholmsbörsen och många andra börser i Europa som Tyskland och Storbritannien under denna period i stort sett gett nollavkastning. Stockholms- och New York-börserna har utvecklats helt i tandem i dollartermer under många år, men från mitten av 2014, i samband med Rysslandskrisen, har de spreadat isär. För att nå upp till tappad mark mot New York behöver Stockholmsbörsen nu stiga med 25 procent. I förhållande till den europeiska börsen handlas den amerikanska börsen för närvarande med 18 procents P/E-talspremie. 

Sammantaget ser trenden för vinstprognosrevideringar för närvarande något bättre ut i Europa och Sverige än i USA, vilket kan göra det mer intressant för globala förvaltare att allokera mer kapital hit. På detta tema kan nämnas att en investeringsstrategi som tydligt har fortsatt att generera god avkastning är att följa vinstprognosrevideringarna. 

 


Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet