Äntligen ett trendskifte

Peter Engstedt

Efter mer än tre år av kontinuerligt sänkta vinstprognoser, kan vi nu dra slutsatsen att det fjärde kvartalet har inneburit ett trendskifte då vinstprognoserna höjts för fler svenska bolag än för vilka de har sänkts. Skälet är dock inte att den underliggande efterfrågan har överträffat förväntningarna, utan att den svaga kronan och den starka dollarn gynnar bolagsvinsterna.

Det finns flera sätt att avgöra om rapporterna för det fjärde kvartalet levde upp till förväntningarna, men ett grovt sätt att göra det på är att se hur aktiekursen reagerade på rapportdagen. Baserat på detta mått, var rapportsäsongen faktiskt förhållandevis ljummen eftersom det nordiska medianbolagets aktiekurs faktiskt endast steg med 0,3 procent under rapportdagen. Omkring 5 procent av de bolag vi bevakar steg med mer än 10 procent (Electrolux, Getinge, Inwido, ABG och Proffice bland de svenska bolagen). 3 procent av bolagen föll med mer än 10 procent på rapportdagen (Bufab, Eniro, och BE Group).

Om vi jämför antalet företag för vilka vi har höjt våra prognoser med antalet vi har sänkt prognoserna för, visar det fjärde kvartalet på ett tydligt trendskifte mot positiva vinstrevideringar för första gången sedan den negativa vinstrevideringscykeln inleddes under 2012. Råvarusektorn uppvisar den mest positiva revideringskvoten. Samtidigt är det intressant att notera att den långvariga positiva revideringstrenden som bankerna har haft bröts under det fjärde kvartalet.

Vi räknar nu med att vinsterna för de större svenska börsbolagen ökar med 15 procent under 2015 och med ytterligare 10 procent under 2016. Även om vi fortfarande tror att marknadens marginalprognoser är för positiva, kan det mycket väl visa sig att resultaten i absoluta tal kan överraska positivt tack vare den svaga kronan.

Investeringsstrategin att köpa aktier i bolag där vinstprognoserna har justerats upp fortsätter att ge bra resultat och vi har svårt att se varför detta skulle förändras (den enda gången under de senast 10 åren som strategin inte har fungerat var i samband med finanskrisen då spridningen i prognoserna var mycket stor). Vi tror att valutaeffekterna fortsatt är underskattade av marknaden, vilket bör kunna gynna valutakänsliga bolags vinster framöver. Detta betyder till exempel att vi förväntar att se positiva vinstprognosrevideringar i bolag som Ericsson, Volvo och Sandvik framöver. Givet att inte kronan stärks betydligt, förstås.

En internationell utblick ger vid handen att vinstrevideringstrenden i Europa nu närmar sig neutrala nivåer, medan den är negativ i USA till följd av den starka dollarn. Även detta är ett trendbrott, då vinstprognoserna för de amerikanska bolagen under lång tid har utvecklats betydligt mer positivt än estimaten i Europa och Norden.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet