Bankerna räddar rapportsäsongen

Peter Engstedt

Vi är nu inne i slutfasen av rapportsäsongen. Drygt 100 av de nordiska bolag vi följer har rapporterat för årets första kvartal. Sammantaget har intäkterna varit 2 procent lägre än vi räknat med, medan nettovinsten har varit 1 procent högre än våra prognoser. Räknat i antal bolag har 62 rapporterat lägre vinst än väntat, medan 34 bolag har rapporterat högre vinst.

Bankernas starka resultatutveckling är det som har räddat rapportsäsongen. Sammantaget har bankerna rapporterat vinster som har varit 14 procent högre än väntat, samtidigt som övriga nordiska bolags vinster varit 2-3 procent lägre än våra prognoser. I Sverige är bilden likartad.

En positiv iakttagelse är att flera bolag, i synnerhet inom verkstadssektorn, trots tämligen usla resultat har redovisat en stark orderingång. Förväntningarna om ett starkt andra halvår har därmed höjts.

Så vad har detta lett till om vi blickar framåt? Sammantaget har våra vinstprognoser för 2013 och 2014 sänkts med omkring 1 procent. Rensat för bankerna är prognossänkningarna dock något större; drygt 2 procent för 2013 och drygt 1 procent för 2014. Vi tror fortfarande att 2013 kommer att bli successivt bättre och att 2014 blir ett år med kraftigt ökade vinster. Om detta visar sig stämma bör vi ha ett bra börsår framför oss.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet