Bra odds för högutdelare

Peter Engstedt

Det finns ett tydligt historiskt mönster av att nordiska högutdelande bolag går bättre än marknaden generellt under det andra halvåret, men att dessa aktier ger en sämre totalavkastning (aktiekurs plus utdelning) än index under utdelningssäsongen. Oftast ger dessa aktier en överavkastning både under det tredje och det fjärde kvartalet. I år gick högutdelarna relativt svagt under det tredje kvartalet, men har börjat leverera alfa under det fjärde. I tabellen nedan har vi sorterat aktier med Köp- och Ökarekommendationer i direktavkastningsordning (baserat på våra prognoser för räkenskapsåret 2013). Du vet väl att du som depåkund i Handelsbanken själv kan gå in i portalen Marknadsinformation (på Internetbanken under Spara/Placera) och sortera på nyckeltal!

Kommentarer (1)

  • Menar du att aktiekursen sjunker mer än för bolag med lägre utdelning? Skulle det således inte löna sig att satsa på högutdelare?

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet