Bra rapportperiod, men för optmistiska prognoser?

Peter Engstedt

Fler svenska bolag har överraskat positivt än negativt under det gångna kvartalet, och analytikerna räknar nu med 10 procents vinstökning för 2017. Men det finns risk för att prognoserna är väl positiva – både för Sverige och för resten av världen.

VI HAR NU synat rapportsäsongen för det tredje kvartalet. I likhet med de senaste rapportperioderna har bolagen varit fortsatt skickliga på att försvara sina marginaler trots en förhållandevis mager tillväxt. Något fler svenska bolag överraskade positivt än negativt under kvartalet, samtidigt som vinstprognoserna för såväl innevarande som nästa år behållits relativt oförändrade.

För 2017 räknar analytikerna nu med 10 procents vinstökning. Det är dock viktigt att notera att analytikerna under de senaste åren konsekvent varit för optimistiska i början av en prognosperiod för att därefter successivt ha behövt sänka sina prognoser. Mönstret kan mycket väl upprepas under 2017, givet att de magra globala tillväxtutsikterna inte förbättras. Detta gäller inte bara Sverige utan ser likadant ut på övriga marknader. Den allt svagare kronan kan dock bidra till att mildra effekten för den svenska marknaden.

BOLAGSRAPPORTERNA PÅ DEN viktiga amerikanska marknaden har varit starkare än vanligt. Drygt 70 procent av bolagen som ingår i indexet S&P 500 redovisade en högre vinst för det tredje kvartalet än väntat, vilket är fler än vanligt. I synnerhet överraskade teknologibolagen positivt. Under det tredje kvartalet ökade vinsterna med 2–3 procent, vilket innebär att amerikanska bolag redovisar vinsttillväxt på årsbasis för första gången sedan det första kvartalet 2015. Även försäljningen uppvisar ett trendbrott med en ökning på drygt 2 procent, jämfört med samma kvartal förra året.

Höjda  vinstprognoser innebär att de amerikanska bolagen nu väntas redovisa en blygsam vinsttillväxt under 2016. För 2017 väntas försäljningen öka 6 procent och vinsterna 12 procent. Fallande energipriser har bidragit kraftigt till sjunkande vinster inom energisektorn, och därmed även på aggregerad nivå, under många kvartal. Även under det tredje kvartalet bidrog energibolagen negativt (exklusive denna sektor uppgick vinsttillväxten till 6 procent). En stabilisering av energipriserna väntas nu bidra positivt till den förväntade vinsttillväxten under nästa år.

VÄRDERINGSMULTIPLAR SOM P/E-TAL har stigit till förhållandevis höga nivåer i takt med den senaste tidens kursuppgångar, men jämfört med alternativ som ränteplaceringar är aktier fortfarande attraktivt värderade. Det är huvudskälet till att Handelsbanken har en fortsatt försiktigt positiv syn på aktier.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet