Cykliskt under press

Peter Engstedt

Två veckor in i rapportperioden kan vi dra slutsatsen att detta kvartal påminner om de föregående kvartalen. Med andra ord överträffar vinsterna för bankerna i huvudsak prognoserna, samtidigt som cykliska bolag ännu inte har börjat leverera enligt förväntningarna. De cykliska bolagens återhämtning har inte riktigt synts till och därtill guidar bolagen för relativt oförändrad efterfrågan under det fjärde kvartalet (jämfört med det tredje).

För de nordiska bolag som hittills har rapporterat har vi sänkt våra vinstprognoser för 2013 med i genomsnitt 1-2 procent. För 2014 är motsvarande siffra -2 procent, med 49 procent av bolagen på minus och 41 procent på plus. Exkluderas bankerna, som återigen levererade starka resultat, blir vinstprognossänkningarna större; - 3 procent för 2013 och -3,7 procent för 2014, vilket är mer negativt än under det första och andra kvartalet i år. Nu förväntas omsättningen öka med 3 procent under 2014 (4 procent inför rapporterna). Ser vi endast till de cykliska bolagen har vi sänkt vinstprognoserna med 4 respektive 7 procent för 2013 och 2014.

Bolagens guidningar har hittills varit åt det svagare hållet och vi ser ännu inte att viktiga indikatorer, såsom starka inköpschefsindex, har fått genomslag i bolagens verksamhet.  En oroande trend är att marginalerna har kommit under press och även om prognoserna nu har sänkts noterar vi att de cykliska bolagen förväntas öka vinsterna med 22 procent, trots endast 3 procents omsättningstillväxt.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet