En vecka in i rapportperioden

Peter Engstedt

Den första veckan av rapportperioden är nu till ända. Reaktionerna på rapporterna har varit mixade, med såväl kraftiga uppgångar (i exempelvis Millicom och SCA) som nedgångar (SKF och några finska verkstadsbolag efter vinstvarningar). Generellt kan dock sägas att cykliska bolag har presenterat rapporter som har varit sämre än väntat, medan defensiva bolag och tillväxtbolag har uppvisat resultat som varit bättre än väntat. Lika många bolag har överträffat förväntningarna som underträffat dem. Det är förstås alldeles för tidigt att dra några definitiva slutsatser, men hittills är tendensen att vinstprognoserna för 2014 har höjts för de defensiva bolagen och sänkts för de mer cykliska..

Den kommande intensiva rapportveckan blir avgörande för hur marknadens vinstprognoser kommer att utvecklas den närmaste tiden. Ser vi på prognosrevideringstrenden för de nordiska bolagen, noterar vi att vinstprognoserna har höjts för 58 bolag och sänkts för 75 under den senaste månaden. Även om vi fortfarande ser fler sänkningar än höjningar, är detta en förbättring jämfört med föregående månader.

I USA har 57 av 500 bolag på S&P 500 rapporterat för det tredje kvartalet. Vad gäller försäljningsutvecklingen har ungefär lika många bolag överraskat positivt som negativt. I 54 procent av fallen har resultatet varit bättre än väntat och i 21 procent sämre.  Detta är relativt i linje med hur det har sett ut under de senaste rapportperioderna.

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet