Goda odds för högutdelare

Peter Engstedt

I dagens låga ränteläge borde högutdelande aktier attrahera många placerare. Tvärtemot vad många tror går dessa aktier ofta bättre än index under hösten. Med andra ord kan oddsen för högutdelande aktier vara särskilt goda just nu!

I takt med att marknadsräntorna blivit lägre har det blivit allt svårare att få en bra avkastning på ränteplaceringar och sparkonton. Samtidigt ger Stockholmsbörsen en direktavkastning, det vill säga utdelning i förhållande till börskursen, på nära 4 procent. Skillnaden mellan marknadsräntorna och direktavkastningen är för närvarande på rekordhöga nivåer. I denna miljö tror vi att allt fler kommer att söka alternativa placeringar med hög kupong, varför högutdelande aktier bör gå bra i ett relativt perspektiv.

Högutdelande aktier har över tid gett en högre riskjusterad avkastning än börsen som helhet. Det finns olika teorier till varför det är så. Ett skäl kan vara att en hög utdelning har ett positivt signalvärde för bolagets framtidsutsikter. Ett annat är att en hög direktavkastning kan indikera att aktien är undervärderad. Allmänt kan sägas att bolag som ger höga utdelningar år efter år ofta är välmående och att deras aktier inte svänger lika mycket som andra aktier. Detta betyder att högutdelande aktier har goda defensiva egenskaper och att risken är lägre. Efter en lång period med kursuppgångar är detta särskilt attraktivt. 

Bland högutdelande bolag återfinner vi många i finanssektorn. Nordea, SEB och Sampo ingår samtliga i vår modellportfölj Aktieportföljen och förväntas ge en direktavkastning på drygt 5 procent. Aven bland de stabila telekomoperatörerna hittar vi aktier med hög direktavkastning. Våra favoriter är TeliaSonera och Telenor, vilka ger en direktavkastning på 5-6 procent. Två fastighetsbolag som har en imponerande historik av höjda utdelningar under varje år de senaste 17 åren – även under finanskrisen – är Hufvudstaden och Castellum. Vi tror på höjda utdelningar även under de närmaste åren.  Slutligen kan vi nämna det relativt konjunkturokänsliga bolaget ICA Gruppen som även ingår i Aktieportföljen.

Intressant att notera är att det finns ett historiskt mönster av att nordiska högutdelande bolag ofta går bättre än börsindex under det andra halvåret, men att dessa aktier ger en sämre totalavkastning (aktiekurs plus utdelning) än index under vårens utdelningssäsong. Med andra ord kan oddsen för högutdelande aktier vara särskilt goda just nu.

Du vet väl att du som depåkund i Handelsbanken själv kan gå in i portalen Marknadsinformation (på Internetbanken under Spara/Placera och Analys & Nyheter/Nyckeltal) och hitta våra favoriter bland högutdelare? Kryssa i rutorna för Handelsbankens rekommendationer ”Köp” och ”Öka” och sortera på ”Direktavkastning”.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet