Halvvägs i den amerikanska rapportsäsongen

Peter Engstedt

Vi har nu kommit halvvägs genom den amerikanska rapportsäsongen då omkring hälften av S&P 500-bolagen har rapporterat. Nära 2/3 av bolagen har överraskat positivt, medan drygt 20 procent har överraskat negativt. Detta är i linje med hur det brukar se ut. Exkluderar vi finanssektorn, kan vi notera några oroande tecken.

Jämfört med det andra kvartalet förra året väntas försäljningen öka med omkring 1 procent, vilket innebär att försäljningen för S&P-bolagen har ökat långsammare än den amerikanska ekonomin under fyra av de senaste fem kvartalen. Samtidigt väntas vinsterna minska något under kvartalet.

Vidare förväntas nettomarginalen uppgå till 9,7 procent, vilket kan jämföras med toppnivån på 10,1 procent (under det andra kvartalet 2007) och bottennivån under finanskrisen på 2,8 procent. Att marginalerna ska öka betydligt från dessa nivåer år inte särskilt sannolikt.

P/E-talsvärderingen av S&P500 baserat på rullande 12-månaders historiska vinster har stigit till 18,6x och baserat på 12-måndars rullande framåtblickande vinster uppgår värderingen till 15,1x. Detta kan sägas implicera förväntningar om en vinstförbättring på drygt 20 procent.

En slutsats som förstås ligger nära till hands att dra är att värderingen av den amerikanska börsen inte hade varit så hög om det inte hade varit för centralbanken Feds aggressiva stimulansåtgärder. 

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet