Höga förväntningar inför rapportperioden

Peter Engstedt

I nästa vecka drar rapportperioden igång på allvar. Då rapporterar bland annat Investor, Castellum, Essity, Lagercrantz, NCC, Nordea, Ahlsell, Atlas Copco, SSAB och Telia. Sedan följer tre intensiva rapportveckor i Sverige. Aktiemarknaden har utvecklats väl inför rapportperioden så förväntningarna är högt ställda. Vi tror att bolagen därför måste leverera i överkant av förväntningarna för att kurserna ska stiga. Inför rapporterna har det kommit flera vinstvarningar, bland annat från Skanska, NCC, BillerudKorsnäs, NetEnt och Scandic Hotels.

I USA har rapportperioden har dragit igång med bankerna först ut på banan. Totalt förväntas de amerikanska bolagens vinster ha stigit med omkring 12 procent i årstakt under det fjärde kvartalet 2017. Motsvarande siffra för bolagen i Europa är 4 procent.

För USA:s del är fokus stort på skattesänkningen som klubbades igenom innan årskiftet. Marknaden kommer att leta signaler från bolagen om hur dessa finanspolitiska stimulanser kommer att användas. Vi bedömer att en stark konjunktur gör att investeringarna kommer att gynnas, det är också möjligt att en del av pengarna kanaliseras till stigande löner då arbetsmarknaden är mycket stark. Sammantaget bedömer vi att enbart skattereformen kommer innebära att tillväxten i USA blir 0,2-0,3 procentenheter högre än tidigare beräknat.

I Sverige har rapportsäsongen för det fjärde kvartalet 2017  mjukstartat denna vecka och drar sedan igång ordentligt runt månadsskiftet. Blickar vi tillbaka var fjärde kvartalet 2016 lite av en vändpunkt för den svenska verkstadssektorn, när försäljning och vinster tog fart. Detta innebär att denna rapportsäsong kommer bolagen att ha tuffare jämförelsetal än de tidigare kvartalen, men trots det så räknar analytikerna med 9 procents vinsttillväxt i fjärde kvartalet. Med andra ord är förväntningarna högt ställda.

De svenska bolagens resultat brukar påverkas rätt mycket av valutaeffekter. Den svenska kronan var i stort sett oförändrad mot euron under det fjärde kvartalet 2017, vilket innebär en ganska neutral effekt. Däremot var dollarn hela 8 procent svagare under det fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal 2016, vilket ger en motvind för bolag som rapporterar i svenska kronor och i euro. Detta avspeglas dock i analytikernas förväntningar.

Vi och marknaden räknar med att de konjunkturkänsliga bolagen kommer ge en positiv bild av efterfrågeläget och att de ser optimistiskt på 2018. Inte minst då den makroekonomiska utvecklingen i Europa fortsätter att överraska positivt. Åtta av de tio länder som Sverige exporterar mest till ligger i Europa vilket gör att utvecklingen där får stor inverkan på svenska exportbolag. Eventuellt kommer också bolagen indikera om investeringarna i eurozonen är på gång att ta fart ordentligt. Efter finanskrisen har dessa varit relativt svaga och det vore en positiv överraskning för våra konjunkturprognoser om de tar fart.

Även inflationen är i fokus. Många bolag möts av högre insatspriser och eventuellt också ökade kostnader som högre lönetryck nu när konjunkturen går för högvarv. Kan de i så fall kompensera sig för detta genom att ta ut högre priser?

Aktiemarknaden har utvecklats väl inför rapportperioden så förväntningarna är högt ställda. Vi tror att bolagen därför måste leverera i överkant av förväntningarna för att kurserna ska röra sig i en positiv riktning. 

Rapportkalender för Stockholmsbörsen hittar du här

Ansvarsbegränsning

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet