Inför bolagsrapporterna: Håll garden uppe

Peter Engstedt

Vi står nu inför rapportperioden för det fjärde kvartalet 2018, vilken vi tror kommer att innebära fortsatt sänkta vinstprognoser för 2019 då bland annat utsikterna för ekonomin har försvagats. Värderingarna har kommit ner och investerarna har positionerat sig mot defensiva sektorer. Oavsett detta förväntar vi oss starka reaktioner i samband med rapporterna och att förhållandet mellan risk och potentiell avkastning generellt sett är negativ inför rapportsäsongen.

Konjunkturindikatorerna har försvagats successivt under det senaste kvartalet och den viktiga barometern inköpschefsindex föll kraftigt under december. Investerarna har flytt från cykliska aktier och föredragit inhemsk exponering. Viss optimism har präglat januari, med en kraftig återhämtning på sina håll i spåren av förhoppningar om lättnad i handelskriget mellan USA och Kina samt mjukare tongångar vad gäller räntehöjningar från Federal Reserve.

Vi tror att rapportreaktionerna kommer att bli lika kraftiga som under de senaste kvartalen, och då vi räknar med sänkta estimat i samband med rapporterna bedömer att förhållandet mellan risk och potentiell avkastning generellt sett är negativ. Vi föredrar därför defensiva positioner i väntan på övertygande signaler om att antingen sentimentet eller vinstrevideringscykeln bottnat.

Råvarupriserna har utvecklats negativt vilket innebär sänkta vinstprognoser för råvarurelaterade bolag, men det är fortfarande för tidigt att översätta detta till lägre råvarukostnader för tillverkande bolag. Aktier i sektorn Sällanköpsvaror brukar gå starkt tidigt i en ekonomisk återhämtning. Omvänt noterar vi att många av dessa bolag uppvisar negativa vinstprognosrevideringar, då efterfrågan har försvagats samtidigt som inköpspriser och lönekostnader är fortsatt höga.

Vår vinstrevideringsindikator är på den lägsta nivån sedan 2011 (det vill säga betydligt fler sänkningar än höjningar av vinstprognoserna under den senaste månaden). För Sverige uppgår indikatorn till -37 procent, för USA -48 procent och för Europa -50 procent. Revideringsindikatorn för försäljningsprognoserna är marginellt negativ, vilket implicerar en avmattning i efterfrågan. Givet hur bred över sektorerna nedgången är, har vi svårt att se detta som en engångshändelse och vi bedömer att revideringsindikatorerna kommer att vara negativa ett tag till. Värderingarna har kommit ner och investerarna har positionerat sig mot defensiva sektorer. Oavsett detta förväntar vi oss starka reaktioner i samband med starka eller svaga rapporter.

Under rapportperioden kommer svenska exportörer ha valutamedvind då euron och dollarn har stärkts mot kronan med 5 respektive 9 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2017. Det omvända gäller förstås för importörer.

I prognoserna för de svenska börsbolagen ligger nu att försäljningen ska öka med 5 procent (varav valuta står för cirka 2 procentenheter) och vinsten med 17 procent under det fjärde kvartalet (drivet av Ericsson (mycket lätta jämförelsesiffror), Verkstad, Bygg och Fastigheter). Om detta inträffar skulle det innebära att det fjärde kvartalet blir det starkaste kvartalet under 2018. 

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet