Läge att försäkra ditt aktieinnehav?

Peter Engstedt

Stockholmsbörsen har gått som tåget hittills i år. Även om vi tror att den kommer att stå högre om ett år än idag, finns det några orosmoln i det korta perspektivet. Ett är nuvarande stora optimism på marknaden; historien har ofta visat att när risken upplevs som låg är den egentligen ganska hög. Ett annat är turerna kring budget- och skuldtaksförhandlingarna i USA och som kan stöka till det på marknaderna under hösten. Med anledning av den positiva börsutvecklingen kan det således vara extra intressant att skydda aktieinnehavet mot en eventuell kursnedgång i närtid. Eller enkelt uttryckt: köpa en försäkring mot kursfall..

Hur gör man då för att försäkra sitt aktieinnehav? Ett enkelt sätt är faktiskt via optioner. Optioner förknippas ofta med hög risk, men det avgörande är dock hur man väljer att använda sig av dem.

Ett vanligt och enkelt sätt att skydda ett aktieinnehav mot en generell nedgång är att köpa säljoptioner på aktieindex, vilket ger dig som innehavare rätten att sälja den underliggande tillgången (aktieindex) till ett bestämt pris (lösenpriset). Om du vill ha ett heltäckande skydd köper du säljoptioner med ett lösenpris i paritet med den aktuella indexnivån. Vill du däremot bara delvis försäkra dig mot en kraftig kursnedgång köps säljoptioner med ett lägre lösenpris än rådande indexnivå. Det förstnämnda alternativet är dyrare. Valet av lösenpris beror således på graden av skydd som du vill ha, men även hur mycket du är villig att betala för ”försäkringen”.

Tack vare en låg volatilitet (kursrörlighet) och lågt ränteläge är kostnaden för att försäkra ett aktieinnehav relativt låg för närvarande.

 

Ett förtydligande exempel1
Anta att du äger aktier till ett värde av 1.280.000 kronor och att OMXS30-index står i 1.280. Du önskar ett fullständigt skydd under tre månader och köper därför säljoptioner i OMXS30 med lösenpris 1.280 (under namnet ”OMXS303X1280” med förfall den 20 december 2013). Varje sådan option antas kosta 34 kronor. Det antal optioner som måste köpas beräknas genom att dividera portföljvärdet med lösenpriset, det vill säga 1.280.000 / 1.280 = 1.000. Eftersom varje optionskontrakt avser 100 enheter köps således 10 kontrakt.

Kostnaden för skyddet blir 34.000 kronor, vilket motsvarar 2,7 procent av portföljvärdet (exklusive courtage). Om aktiekurserna faller med 10 procent fram till slutdagen kommer ditt aktieinnehav tappa 128.000 kronor i värde, men värdestegringen för säljoptionerna kommer att kompensera för kursfallet. Om inte aktiemarknaden sjunker kommer säljoptionerna att förfalla värdelösa. Du förlorar därmed erlagd premie, men kan ändå komma att göra en vinst om aktierna ökar i värde. Fördelen med strategin är således att du fortfarande tjänar på kursuppgångar (över 2,7 procent), samtidigt som du inte riskerar att förlora mer än erlagd optionspremie.

 

Det finns mängder av varianter på detta tema, varav flera minskar kostnaden för ett skydd. Prata gärna med din placeringsrådgivare för att få en lösning som passar dig!

 

1 Exemplet bygger på att aktieportföljen rör sig på samma sätt som OMXS30-index, vilket förutsätter att innehavet är väldiversifierat och i huvudsak svenska aktier.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet