Nedslag inför rapporterna

Peter Engstedt

I nästa vecka inleds rapportsäsongen på allvar. Trenden av negativa vinstrevideringar har repat sig från den senaste tidens bottennivåer. Enligt vår bedömning är dock marknadens förväntningar fortfarande för optimistiska, vilket innebär att vi tror att vinstprognoserna i huvudsak kommer att sänkas ett tag till. Vi noterar att antalet arbetsdagar har minskat med en-två dagar i Europa under det första kvartalet till följd av påskeffekter (under det andra kvartalet är antalet arbetsdagar istället tre fler). Vinstprognosrisken är generellt fortsatt hög, varför vi föredrar bolag där vinstprognoserna har varit i en positiv trend. Vi fortsätter att förespråka undervikt för verkstadsaktier till förmån för kvalitetsbolag med god tillväxt och där inte värderingen är alltför hög..

P/E-talet uppgår till 16x på optimistiska prognoser
Stockholmsbörsen har tappat 3 procent hittills i år och 14 procent från toppen för ett år sedan. Man kan därför hävda att den positiva kurstrenden sedan 2011 är bruten. En intressant notering är att den senaste tidens uppstuds i råvarupriserna har vänt sektorutvecklingen upp och ner. Verkstadsbolagen har gått starkt på börsen på sistone, samtidigt som många vinnaraktier under 2015 har haft en medioker utveckling under 2016. Cykliska aktier har således gått bra under de senaste månaderna, trots att många av dessa bolag har pressats av en svagare dollar. Stockholmsbörsen handlas nu på ett framåtblickande P/E-tal på nära 16x, dessutom på optimistiska vinstprognoser. En förhållandevis hög värdering motiveras dock delvis av rekordlåga räntor och avsaknaden av intressanta placeringsalternativ.

Vinstrevideringsindikatorn är fortfarande negativ
Vår vinstrevideringsindikator kvarstår i negativt territorium med fler sänkningar än höjningar av vinstprognoserna under den senaste månaden. Indikatorn är dock inte lika negativ som i början av året. Till skillnad från Sverige och övriga Europa har indikatorn för USA kommit upp på neutrala nivåer. Skälet till detta är i huvudsak den senaste tidens svagare dollar som gynnar exportbolagen där. Små- och medelstora bolag fortsätter att uppvisa bättre vinstutveckling än storbolagen tack vare bättre geografisk exponering (som den starka svenska marknaden) och annorlunda sektorexponering.

Från medvind till motvind för valutaeffekterna
Valutamedvinden som de svenska exportföretagen har haft under det senaste året har nu vänts till motvind. En stor del av vinsttillväxten under 2015 var kopplad till en förmånlig valutakursutveckling. Potentialen för vinstförbättringar under 2016 är således sämre. Marknaden förväntar sig för närvarande 6 procents vinstökning under 2016. Vi tror att denna siffra kommer att vara under press, bland annat då analytikerna räknar med att vinstförbättringarna främst ska komma mot slutet av året. Vi skulle bli glada om vinsterna ökar överhuvudtaget i år. Enligt vår senaste förvaltarstudie bedömer merparten av investerarna också att vinstprognoserna är för höga (vilket är positivt i den mening att förväntningarna redan är låga).

Var inte alltför girig vid bolagsvalen
Vi förväntar oss inte särskilt optimistiska uttalanden om utsikterna för 2016 från bolagen i samband med rapporterna för det första kvartalet. Mot bakgrund av att 75 procent av de nordiska börsbolagen förväntas uppvisa marginalförbättringar under 2016 trots mager försäljningsökning, är prognosrisken hög. Vi förespråkar därför bolag som är stabila vinstgenererare (givet att värderingen är rimlig), snarare än bolag där hoppet står till marginalförbättringar (bolag som Husqvarna utgör undantag, då vi är ganska säkra på att ledningen kommer att leverera på sikt).

Stora skillnader mellan sektorer
Vad gäller det första kvartalet 2016 räknar vi med att intäkterna kommer att vara oförändrade jämfört med samma kvartal förra året, men att vinsten sjunker med omkring 10 procent. Oljebolag som Lundin Petroleum och sektorerna Material, Bank och Telekomoperatörer pressar estimaten. Bland sektorer där vinsterna väntas öka kan nämnas Teknik (Ericsson har enkla jämförelsetal), Media, Konsument samt Bygg- och Fastighet. Därtill noterar vi att antalet arbetsdagar har minskat med en-två dagar i Europa under det första kvartalet till följd av påskeffekter (under det andra kvartalet blir antalet arbetsdagar istället tre fler). Flera bolag kommer säkert att påpeka detta faktum i samband med rapporterna.

Att följa vinstrevideringstrenden bör fortsätta att fungera
I nuvarande miljö med låg tillväxt i den globala ekonomin fortsätter vi att förespråka den historiskt framgångsrika strategin att köpa aktier där vinstprognoserna höjs. Bland bolag där vinstrevideringsindikatorn har ett bra momentum kan nämnas Lifco, MTG, Dometic och många fastighetsbolag. Det omvända gäller för flera verkstadsbolag (till exempel Haldex och Trelleborg) och banker. Våra favoriter återfinns som vanligt i vår modellportfölj Aktieportföljen.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet