Prognoshöjningar lyser med sin frånvaro

Peter Engstedt

Vi har nu kommit igenom lejonparten av rapportperioden för det tredje kvartalet i Norden. Bankernas rapporter var åter bättre än förväntat, medan de cykliska bolagen gjorde marknaden besviken. I synnerhet var det verkstadsföretagen som överraskade negativt, medan råvarubolagen gick bättre. Det är värt att notera att samtidigt som rapporterna faktiskt var relativt i linje med förväntningarna, var bolagens guidning ofta en besvikelse, vilket fått marknaden att skruva ned prognoserna. Valutaeffekterna har fortsatt att vara kraftigt negativa och i synnerhet har de stora valutakursrörelserna på tillväxtmarknaderna underskattats..

Vi har sänkt våra vinstprognoser för såväl innevarande som nästa år med i genomsnitt 2 procent, vilket är en större sänkning än vi behövde göra efter det andra kvartalet. För de cykliska bolagen har vinstprognoserna sänkts med hela 5 procent för 2013 och med 6,5 procent 2014.

Det är värt att notera att prognoserna avseende försäljningstillväxten 2014 har sänkts till +3 procent. Trots en relativt låg omsättningstillväxt förväntas nettovinsten ändå öka med utmanande 15-20 procent under nästa år. Det är svårt att se några tydliga tecken på en bättre efterfrågesituation för de cykliska bolagen i närtid, utan marknaden tycks kvarstå på samma nivå som tidigare. Mot bakgrund av att vi fått flera positiva framåtblickande indikatorer under hösten, såsom inköpschefsindex, hade vi förväntat oss en bättre utveckling. En positiv faktor att ta med sig är dock att vinsterna under det tredje kvartalet 2013 i genomsnitt var 5 procent högre än under samma kvartal förra året, vilket betyder att perioden av sjunkande vinster nu ser ut att vara över.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet