Småbolag - dyrare av en anledning

Peter Engstedt

Svenska småbolagsaktier (även exkluderat bolag som Fingerprint Cards) har gått mycket starkare än storbolagsaktier i år. Småbolagsindex har givit en avkastning på 27 procent, vilket kan jämföras med storbolagen som har avkastat 7 procent. Kursrallyt för småbolag beror delvis på att de har en högre vinsttillväxt, men även på högre värderingsmultiplar. Småbolagen värderas nu till P/E 18x, jämfört med storbolagen som värderas till P/E15x. Det finns dock några viktiga faktorer som kan förklara varför det ser ut som det gör.

Bland annat kan det ovanstående förklaras av olika sektorkomposition. Småbolagsindex innehåller till exempel en låg andel banker, vars räntenetton pressats av ultralåga räntor, men en hög andel fastigheter som gynnats av låga räntor. Justerat för dessa sektorer är inte värderingsskillnaden särskilt stor. Därtill kan en viss värderingsskillnad motiveras av att småbolagen tenderar att växa snabbare än de större bolagen både till följd av att de är mer förvärvsdrivna, samtidigt som de är mer exponerade mot den starka inhemska nordiska marknaden.

Blickar vi framåt, tror vi att investerarnas jakt på tillväxt kommer att fortsätta, men inte i samma utsträckning som i år. Det är dock viktigt att vara medveten om att likviditetsrisken (och fallhöjden) är betydande i många småbolag om och när kapital lämnar aktiemarknaden.

Kommentarer (1)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet