Superonsdag för finansmarknaderna

Peter Engstedt

I morgon onsdag kan det bli mycket spännande på finansmarknaderna då vi väntar oss statistik och besked som kan ge stor inverkan på såväl räntor som börskurser. Amerikansk inflation, svensk bostadsprisutveckling och Riksbankens räntebesked är huvudnumren på agendan.

Klockan 14:30 får vi veta hur hög inflationen var i januari i USA. Den väntas ha uppgått till strax under 2 procent. Detta är den första viktiga siffran från USA efter att de senaste veckornas finansoro inleddes. För en dryg vecka sedan fick amerikansk lönestatistik långräntorna att stiga och börser världen över att falla och i förra veckan fortsatte nedgången. Efter ett år med oväntat hög ekonomisk tillväxt, men låg inflation, börjar marknaderna oroa sig för att inflationen ska ta fart och att Federal Reserve ska höja räntan snabbare än väntat. De amerikanska långräntorna har nu klättrat till nivåer som vi inte har sett på fyra år, vilket även gjort placeringar på räntemarknaden mer attraktiva i relation till börsplaceringar. Vi räknar med att oron för högre inflation kan fortsätta stöka till det under året, även om vårt huvudscenario är att inflationen inte stiger särskilt mycket.

Tidigt på onsdagsmorgonen publiceras bostadsprisutvecklingen i Sverige. Bostadspriserna brukar oftast stiga i januari av säsongmässiga skäl (sedan 2005 har huspriserna i genomsnitt ökat med 3,6 procent mellan december och januari). Vi förväntar oss att priserna säsongsjusterat kommer att ha sjunkit med 1,1 procent (-2,5 procent i december) på årsbasis. Under senare delen av 2017 backade bostadspriserna i stora delar av landet även om nedgången var störst i Stockholm. En faktor som antagligen bidrog till att priserna föll är att antalet nyproducerade bostäder ökat kraftigt, och därmed antalet bostäder till försäljning. Förutom stigande bostadsutbud noterar vi att antalet försäljningar är på en fortsatt hög nivå. Aktiviteten på bostadsmarknaden fortsätter alltså och försäljningstiderna har endast ökat i begränsad omfattning. Vi har inte heller sett att oron på bostadsmarknaden har spridit sig till andra sektorer. Hushåll och företag är fortsatt optimistiska och vi ser framför oss en stabilisering på bostadsmarknaden.

Klockan 14:30 lämnar Riksbanken räntebesked. Även om flertalet bedömare inte tror att det blir någon förändring av reporäntan eller räntebanan, är det inte osannolikt att Riksbanken kommer att inta en mer hökaktig hållning. Eftersom inflationen ligger nära målet är vår uppfattning att en första räntehöjning är nära förestående. Vi förväntar oss att Riksbanken agerar i linje med sin nuvarande kommunikation och höjer räntan från -0,5 till -0,25 procent i september, varpå reporäntan kommer att höjas ytterligare två gånger under 2019.

Slutligen kan det vara värt att nämna att det aktiekursmässigt hårt pressade H&M har sin första kapitalmarknadsdag i modern tid under onsdagen (klockan 9:30-16:30), då bolagsledningen ska försöka få investerarna och analytikerna mer optimistiska till att den negativa trenden är på väg att vända. 

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet