Trendvändning för försäljningen

Peter Engstedt

Nu har merparten av de svenska bolagen presenterat sina bokslutskommunikéer. Även om de inte har överraskat lika positivt i slutet av rapportperioden, har rapporterna för det fjärde kvartalet totalt sett varit oväntat starka med en tydlig majoritet av bolag som har överträffat förväntningarna och fått höjda vinstprognoser för innevarande och nästa år..

Till skillnad från de senaste rapportperioderna där försäljningsutvecklingen varit svag men bolagen lyckats oväntat bra med att försvara sina marginaler, har flertalet bolag överraskat positivt både vad gäller försäljning och resultat under denna rapportperiod. För marknaden är det förstås mycket positivt att försäljningen vänder upp eftersom bolagen inte kan spara sig till vinsttillväxt i all evighet. Inte minst har många cykliska bolag uppvisat en trendvändning för försäljningen.

Omkring 60 procent av bolagen har levererat en försäljning och ett resultat som varit bättre än väntat. Som median har försäljningen och resultatet överträffat förväntningarna med 1 procent respektive 3 procent. Vinstprognoserna har i genomsnitt höjts med omkring 1 procent för såväl 2017 som 2018. En starkare orderingång och inköpschefsindex talar för att vi kommer att få se en organisk försäljningstillväxt även framöver. En majoritet av bolagen har också belönats med kursuppgångar på rapportdagen.

Sektormässigt noterar vi att bankerna unisont har presenterat stigande räntenetton och betydligt bättre resultat än väntat för det fjärde kvartalet. Relativt lite har dock spillt över i höjda vinstprognoser för 2017 och 2018. För verkstadsbolagen har det varit en mer blandad kompott, men fler bolag har fått höjda prognoser än sänkta. Bortsett från NCC, har byggbolagen bekräftat en stark marknad och presenterat bättre rapporter än väntat.

P/E-talet för Stockholmsbörsen har stigit till 17x efter den senaste tidens kursuppgångar, men jämfört med alternativ som ränteplaceringar är aktier fortfarande attraktivt värderade. Det är huvudskälet till att Handelsbanken har en fortsatt positiv syn på aktier, även om rekylrisken i det korta perspektivet får ses som hög när så många indikatorer och barometrar är positiva samtidigt (och risken för bakslag därmed ökar).

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet