Höjda prognoser efter rapporterna - Handelsbanken Börsrum

Höjda prognoser efter rapporterna

Peter Engstedt

Snart kan rapportsäsongen för det andra kvartalet 2018 läggas till handlingarna. Det har varit en svängig resa med större rörelser i aktiekurserna på rapportdagen än vi sett på många år.

Börsens dom har således varit mycket tuff för bolag som inte lyckats leverera på förväntningarna. Å andra sidan har många bolag som presterat bättre än väntat gynnats av lika kraftigt positiva kursreaktioner. Ett bra exempel på detta är spelbolagskusinerna Betsson och NetEnt, där den förstnämnda nedpressade aktien belönades med en kursuppgång på 18 procent på rapportdagen, medan den sistnämnda aktien tappade 19 procent. Rapportrallyn på drygt 10 procent fick vi se i bland annat Evolution Gaming, Getinge, Intrum, JM och Tele2. Stora rapportförlorare denna gång var BillerudKorsnäs, Husqvarna, MTG, NetEnt och Stora Enso, som alla föll med mer än 10 procent.

När vi jämför de rapporterade siffrorna med våra prognoser, noterar vi att drygt hälften av de svenska bolagen överträffade förväntningarna vad gäller vinsterna och att det såg än ljusare ut vad gäller försäljningsutvecklingen. Efterfrågan är således fortsatt stark, men i ett antal fall har vi sett hur kostnadsinflation till följd av högre råvarupriser pressat marginalerna. Inte alla bolag kan skicka vidare kostnadsökningarna till kunderna, och om de kan det sker det ofta med en fördröjning vilket innebär en uppförsbacke i takt med att råvarupriserna stiger.

Som aggregat har vinstprognoserna för innevarande och nästa år skruvats upp med cirka 1-2 procent i samband med rapporterna. Förväntansbilden är nu att vinsterna för Stockholmsbörsens större bolag ökar med drygt 10 procent under 2018 och knappt 10 procent under 2019. P/E-talet på Stockholmsbörsen (12 månaders framåtblickande) uppgår för närvarande till 16x, vilket är marginellt högre än historiskt.

Cykliska aktier har haft det förhållandevis tufft på börsen under den senaste månaden. Dels påverkar investerarnas oro för att vi närmar oss konjunkturtoppen, dels tynger handelskonflikten mellan i synnerhet USA och Kina. Basmetallpriserna har fallit kraftigt under sommaren, vilket i viss mån avspeglats i fallande aktiekurser för flera basindustribolag. En intressant notering i detta sammanhang är att flera cykliska verkstadsbolag, såsom Volvo och Sandvik, har kommit med bra rapporter och belönats med höjda vinstprognoser men ändå fått se aktiekurserna falla på rapportdagen.

För första gången på länge har bankaktier utvecklats bättre än börsen som helhet under den senaste månaden (se graf), och frågan är om inte denna utveckling kan fortsätta ett tag till givet en mycket hög direktavkastning, förväntat högre räntor och en allmän brist på alternativ när investerare skyr cykliska aktier.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet