Höjda prognoser efter rapporterna

Peter Engstedt

Nu kan rapportsäsongen för det andra kvartalet 2018 läggas till handlingarna. Det har varit en svängig resa med större rörelser i aktiekurserna på rapportdagen än på många år. (Blogginlägget uppdaterat 24 augusti)

Börsens dom har således varit mycket tuff för bolag som inte lyckats leverera på förväntningarna. Å andra sidan har många bolag som presterat bättre än väntat gynnats av lika kraftigt positiva kursreaktioner. Ett bra exempel på detta är spelbolagskusinerna Betsson och NetEnt, där den förstnämnda nedpressade aktien belönades med en kursuppgång på 18 procent på rapportdagen, medan den sistnämnda tappade 19 procent. Rapportrallyn på drygt 10 procent fick vi se i bland annat Evolution Gaming, Getinge, Intrum, JM och Tele2. Stora rapportförlorare denna gång var BillerudKorsnäs, Husqvarna, MTG, Stora Enso, samt ovan nämnda NetEnt som föll med mer än 10 procent.

När vi jämför de rapporterade siffrorna med våra aktieanalytikers prognoser noterar vi att drygt hälften av de svenska bolagen överträffade förväntningarna vad gäller vinsterna och att det såg än ljusare ut vad gäller försäljningsutvecklingen. Efterfrågan är således fortsatt stark, men i ett antal fall har kostnadsinflation till följd av högre råvarupriser pressat marginalerna. Inte alla bolag kan skicka vidare kostnadsökningarna till kunderna, och om de kan det sker det ofta med en fördröjning vilket innebär en uppförsbacke när råvarupriserna stiger.

Totalt sett har vinstprognoserna för innevarande och nästa år höjts med 1-2 procent i samband med rapporterna. Förväntansbilden är nu att vinsterna för Stockholmsbörsens större bolag ökar med 15 procent under 2018 och med ytterligare 8 procent under 2019. P/E-talet för Stockholmsbörsen (12 månaders framåtblickande) uppgår för närvarande till 16x, marginellt högre än det historiska snittet.

Cykliska aktier har haft det förhållandevis tufft på börsen under sommaren. Det beror främst på investerarnas oro för att vi närmar oss konjunkturtoppen och handelskonflikten mellan USA och Kina. Basmetallpriserna har fallit kraftigt, vilket avspeglats i fallande aktiekurser för flera basindustribolag. Intressant i detta sammanhang är att flera cykliska verkstadsbolag, såsom Volvo och Sandvik, har kommit med bra rapporter och belönats med höjda vinstprognoser men ändå fått se aktiekurserna falla på rapportdagen.

För första gången på länge har bankaktier utvecklats bättre än börsen som helhet  och frågan är om inte denna utveckling kan fortsätta ett tag till. En mycket hög direktavkastning, förväntat högre räntor och en allmän brist på alternativ när investerare skyr cykliska aktier talar för det.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet